Lung ka chhir

29 Jun 2012

Phuahtu: John Mawitea
Satu: Mimi Renthlei


Aw engan nang nen rem lova biathu kan hlan,
Ka dawn lungruk lairilber ka hlan che a;
Kar ah selna anka zawng pawh sir ka hnawl thin,
Mahse tunah suihlung i her si maw.

Aw engan nge maw khuanu pawh hian riang tur a duan bik le?
Ka chan tawk khuarel ka tuar thiam lo, suihlung ka chhir ngei e;
I dawn lungruk ka luah zo lo, ka hai mawlh lo,
Aw engan nang kher ka lo tawn che, suihlung ka chhir ngei e.


I chun leh zua lung ka dum zo lo, ka hai mawlh si lo,
Der thiam leng in i lung a dum si maw;
I chinlai zawng te selna pawh na ka tih lai a,
Tang dang i bel hi aw ka riang hluan e.

Aw theih nise la nang nghilh zai rel ka nuam e,
Ka thinlai lungril a dam thei mawlh si lo;
Lungdam ten zanmu ka chhing thei mawlh lo,
Tawn mang ah tal tawn leh che ka nuam si maw.


Continue Reading | comments

Lenmawii

28 Jun 2012

Satu: Dreamhunter

* Thinlai khamtu lengher mawi,
Thlir ka nuam i sakhmel mawi;
Rem thei si lo, biahthu hlan  che,
Thamral an zawng ka phal si lo.

** Zawlkhaw lenmawi lem ang der thiam,
Ka dawn lungruk biahthu hlan zawng;
Tawnmang mawl an chang zo ta,
Ar ang ka vai i zunleng ngaiin.

*** Dawn kir ve thin che maw,
Kan lenlai ni te;
Lam ang lo let la nem ten ka tawn ah,
A dam ngei ang ka thinlai na.

Repeat *
Repeat ***
Repeat **
Repeat ***
Continue Reading | comments

Di hmeltha

27 Jun 2012

Phuahtu: Buangi Sailo
Satu: Tracy Zorinsangi

Ka di ka duat ka parmawi te,
Hmana ah khan in kan intawn mai loh le;
Vullai a vul rual ta si lo, sakhmel mawi,
Hawk tui iang a luang ral mai tur hi.

Aw runah zal dun ila nang nen,
Sawi leh tur dang a awm tawh lo'ng;
Ih maw, bawihte hmangaihna hian,
Ramri a kham thei lo khuanu ruat.

Nang zawng duhlai a tha mampui,
Tleitir tha leng an tuai thar dawntuai;
Duhleng i thlan di ka hlan che,
Hmangaih di aw duhlai duhluat vang che hian aw.

Ennin theih loh di hmeltha,
Ka ngai em che aw ka ngai em che;
Parlai a par rual ta si lo,
Pialral ah tal in e vul nang ka di bawih te.

Continue Reading | comments (2)

Zantin mangtha

26 Jun 2012

Phuahtu : Lalnunzama
Satu: Annie Lalthankimi, Hard Ray

Ka hmangaihna biahthu han hlan ta ila,
Engtin min chhang ang maw tleitir len mawiin;
Min hmangaih hian kei zawng ka ring silo,
Lenthiam a har ka ti nuimawi hmeltha.

Mahse e ka hmangaih min nghilh bik suh aw,
Nangmah ngai a damchhung hun hmang tur hian;
Mal ka sawm che khiang awi i chan thleng in,
Dam ten leng la zantin mangtha.


Hun leh ni te lo inher danglam zel in,
Kumpui sul eng zat pawh lo liam mahse la;
Ka hmangaihna a chuai dawn chuang silo,
Ai ang i cham reng thin thinlai ruk ah.

Ka hmangaihna thamral ang ka phal nem maw,
Mahse i rem thei silo ma lalnunnem;
Engtin tuar zel ang maw i zun leng ngaih,
Khuanu ruat loh di tawn a her ngei mai.


Continue Reading | comments (1)

Ka hmangaih che

Phuahtu : Ronald Sangtea
Satu; C. Sanga

Hun kha leh chen lungchim te a ka lo nghah thin,
Ka lungdum tu ngei chuchu ka tawng ta e;
chungkhua nu venhimna zarah ngei chuan maw,
Nang ngei hi i ni ka lungdum tu.

Lungrun nang nen hun leh ni chhiar dun ka nuam,
Zaleng dang reng ka thlang chuang lawng bawihte;
I sakhmel ka tawnni khan e, ka chhing mitthla an i cham reng si,
Ka hmangaih che bawihte ka hmangaih che.


Lungruk a kim te a ka han dawn kir chang hian,
Len lai ruallo hi a pawi ngei e;
Hmangaihna min hlan zawng kha kumtluang atan nise,
Lungrun pui ka tan i hlu ngei e.

Aw kan tuanna mual a dang si maw
Lunglen a na...Continue Reading | comments (2)

Maphasy

Phuahtu: Runrosiama (Vulmawi)
Satu: Lalpanliani

Nghilh a har dawn mang e,
Hlim ten kan nuih dun lai kha;
Hmangaih biahzai nem te,
Dam ten mi hlan maw?

Maphasy, Maphasy.

Suihlung ti leng zual mengmawi i anka,
Dar ang tawnni her leh se;
Chhimtuipui ral ka kai thleng in,
A cham reng thin ka thinlai ah;
Nghilh rual loh i anka nem te.

Maphasy, Maphasy.

Dar ang tawn leh ni tur,
Ka dawn vel mittui nen;
I hlim thla mai maw ka chan,
Ka ngai thiam ne maw.

Maphasy, Maphasy.


Continue Reading | comments (2)

Tuar hram hram ang

Phuahtu : Lalzidinga
Satu : Lalpanliani

Tuantul vangin lenrual lungduh te sam ang kan in then a,
Mualza pui dan kar hla atang hian in;
Dar ang tawn leh ni her thuai se ti a nghakhlel tak a,
Duhthu ai ang ka sam changin luaithli ka nul leh thin.

Aw..haw..lenrual lungduh zawng te u,
Tuar hram hram ang aw suih lunglen hi;
Hmatiang kawl eng tur thlir in,
Chhel takin thawk zel ang aw.


Thaikhawi hmanga biahthu kim te a kan hlan thin zawng te khan,
Tizual si thin lenrual ngai a lunglen hi;
Biakfung chawiin anka nem dam ten in chhawn thin mah ila,
Aw a nem thei mawlh silo sakhmel intawn loh chuan.

Lam ang let a kir leh zai reng hian an mawi silo,
Chhingkhual an chan chhung a rei dawn mang e;
Dan rual anni si lo, raltiang an kai zel e,
Dar ang tawnni herchhuak leh ang maw?

Kar hla lenrual lungduh zawng te u,
Tuar hram ang hreawm leh lunglen chu;
Hmatiang kawl engtur thlir in,
Chhel takin thawk zel ang aw.
Hmatiang kawl eng tur thlir in,
Chhel takin aw chhel tak in.Continue Reading | comments

Chawl lova fak che ka duh

17 Jun 2012

Phuahtu; Upa C Ropianga
Satu: Baby,Mafaki & Larry

Ka damchhung ni zawng hian ka chhandamtu,
Nangmah nen lengdun thei ila chuan aw;
Chu aia thlakhlelh tur thil dang reng an awm lo,
Nitin in i aw min hriattir thin la.

Tuipui sen an kana zawlnei Miriami a lam ang leh,
Thuthlung bawm in Jerusalem a luh ni a;
I hmaah Israel te lal a lam ang khan,
Chawl lova fak che ka duh min hmangaihtu Lal Isu.


Harsatna tui fawn te ka dai lai hian,
Mangang in tanpuitu ka zawng thin a;
Tuite min daikai pui turin Lalpa nang in,
Min chelh la ka ban ah min kai ang che.

Nakin ah chatuan khua a var anga,
Khitah khian kan lei hringnun ngai lova;
Lallukhum khum tur a ka hming an lam hun chuan,
kalvari hnehna hlamawi ka sa ang.


Continue Reading | comments

R.M Khua ka tlai hma hian

5 Jun 2012

Phuahtu: F.Lalnunfima
Satu: Lalrinmawii London


Run hmun mahten nghah chang in,
Miten an sawi hmangaihna;
I tawn ah ka dawn lungruk,
Hlan che ka nuam ngei e.

R.M khua ka tlai hma hian,
I dawn lungruk ngei chu;
Ka ngen che aw min hrilh rawh.


Mite chu kawp lai di nen,
An leng e vangzawl mawiin;
Ngaihlai ti chung zel hian in,
An hlan e biahthu di.

I tawn ah ka dawn lungruk,
Hlan che ka nuam ngei e;
Nang nen a hlimlai ni te,
A thiang a hmang dun turin.


Continue Reading | comments

Nemtem min chawi ang che

Phuahtu & Satu: Laltanpuia Tochhawng

Mahten lunglen tuar ka zuam nem maw,
Min dawn ve hian ka ring si lo;
Kei zawng bawihte i zun ngai hian,
Tlaini ka leng zo lo.

Nghilhni i awm thei hian ka ring nem maw,
Ka ngaiber che thuva iang zaidam nunnem;
Aw vawikhat tal i hmangaihna,
Min hlan ve dawn lawm ni?


I tan ka tling lo tih ka hriat in,
Biang ah mittui a lo luang a;
Phulloh zun ngai tur reng hian maw,
Khuanu'n mi lo siam le.

Tinkim dawn in thinlai a phang thin,
Lungchim ten thinlai a dawn hian;
(Aw) Lengdan tan zawng ka phal lo che,
Ka hmangaih che vang hian.

Ka duhna chu tihian dawn ve la,
Hei chauh hi zawng a tawk nem maw;
I thinlai ruk hmangaihna chuan,
Nemten min chawi ang che.
Continue Reading | comments

PARTIN VULNA RAM AH

Lettu: Frank Lungngailova Colney

Van khawpui ah ka kal thuai dawn
Rangkachak tual nuam ah chuan
Nunna thing parvulna ram leh
Partin chulloh na ram chu.

Hetah reilote an parvul
An mawina achuai si thin
Van khawpui ah ka kal thuai dawn
Partin vulna ram ah chuan.


He lei hi zawng tah leh rumna
Sual thiltihtheihna ram hi
Reilote ah ka chhuahsan dawn
Partin vulna ram ah chuan.

Lenrual lungduh kalhmasa te
Puanvar sinin tual an leng
Nghakhlel takin kei pawh min hnuak
Partin vulna ram ah chuan.
---
*He hla hi a saptawng in 'where the roses never fade' tih a ni e.

Continue Reading | comments

Ka buaina ram thlaler

Phuahtu: Rev. Kawlthawma
Satu: Bawngkawn Pastor Bial Zaipawl

Ka buainaram thlaler ah hian,
Ka lal ka tlantu hmel duhawm;
Luiral a buatsaih ram te nen,
Ngaiin ka lung a leng mang e.

Churam mawi ah ka chawl ve ang,
Lalpa chenna ram mawi ah chuan;
Ka chawl ve ang buaina piah ah,
Ka tan chatuan ralmuan na ah.


Hmun ka siam dawn Lalpan a ti,
Ringtu te lawma an chawlhna;
Ka ngai lovang ka khawvel nun,
A buatsaih ram ka thleng thlen hun chuan.

Lei ah riang in hmun nei lovin,
Thlaler hreawm hrut vel ila;
Lalpan ka tan a buatsaih a,
Ka chawl ve ang luipui kam ah.

Aw, i zai ang Lalpa fakin,
Beram no thah tho leh a chuan;
Ka lo kal leh ngei ang a ti,
Lawm ru lungngai te lawm rawh u.
--

*He Mizo khawhar hla hi audio a ngaihthla duh tan->Ka buaina ram thlaler
Continue Reading | comments (5)

PUANVAR SINTE

Satu: Bawngkawn Pastor Bial Zaipawl

Khawvelah hian ringtute chuan
Harsatna kan tawk thin a;
Kan tan chuan in lei mawina ten,
Awmzia reng a nei si lo.

    "Heng puanvar sin hi tute nge ni?
    Khawi atanga lo kal nge?" tiin min bia a,
    Heng mite hi hrehawm tam tak tuar tu te kha an ni,
    An puan te beramno thisen in an su fai si a.


Ka lei hringnun a ral hun in,
Lal hnenah ka thlen hun chuan;
Ka lungngaihna zawng zawng te chu,
Aw ka lal ka hrilh ve ang.

Ka mit ata mittui zawng zawng,
Min hrukhul sak hun chuan in;
Nunna thing chungah ngei chuanin,
Thu ka nei ve tawh ang a.

Lei hrehawm ah leng mah ila,
He lei rammi kan ni lo;
Kan ramhlun tur Lal ram ropui,
Aw ngaiin ka rum vawng vawng.


-mizo gospel lyrics/mizo lyrics/puanvar sin


Continue Reading | comments

LO HAW THUAI THUAI

Phuahtu: Lianthangpuia
Aw ka dawn ngam lo ka nu, vawiin ni len chu,
I tel lo chuan e ka nau a tlei thei si lo;
Ni chhun tluana awiin e tangah ka vuan a,
Mahse ka hnem zo lo ve hnuntui ngai a lo tap e.

Lo haw thuai thuai, lo haw thuai thuai,
Tlangah ruahpui a sur e, sakhi lam peng rawn zawh la
Lo haw thuai thuai ang che;
I chawi lai nau a tap e, Ka nu ka nu lo haw thuai thuai.


Mahse tuantul vang hian maw kir zai i rel lo,
Kan sawmfang hmun lam zawhin liamzai i rel a;
A ngur nun iang kan len nan min hmangaih vangin,
Hrailengte pawh chawi lovin min liamsan chhunni tinin.

Puan ang hnawl ve ka nuam e aw theihchang ni se,
Ni tina min liamsan hi banzai rel tawh la;
Min awm la i chawi lai nau a ngur nun iangin,
Chutin maw i hraileng te thinlai tui ang a dam ngei ang.

Mahse theih chang si lo maw ni tin run mawi chu,
Tuan a tul e sawmfang hmun aw chhun ni tinin;
A dam kan hauh zel ang a chungkhuanu zara’n,
Sial ang ka seilen hun chuan hahdam ni i tawng ngei ang.


Continue Reading | comments

NUNHLUI TAHNA

Phuahtu: Edward T.C.Hrangate

Ka ngai ka rual duhte khawvel thenna ramah hian,
Thenna kawl a lo herchhuak;
Dawn chang ni hian ka ngai nunhlui liam hnu,
Kohkir theih chang si lo.

Aw ka ngai, nun hlui zamual liam hnu,
Hmanlai an chang ta maw?
Dawn chang ni hian ka ngai nun hlui liam hnu,
Kohkir theih chang si lo.


Lei hringnun dawn changin duhaisam kim thei si lo,
Hlimni kawlah liam leh thin;
Damchhung nite a inher danglam zel a,
Chungkhuanu ruat angin.

Hmanlai chang turin ni leh thla, kumpui an her,
Hai ang kan tar hun chuan
Kan la ngai ngei ang par ang kan vul lai ni,
Tahkhua a sei dawn ngei.


Continue Reading | comments (1)

RAM LEH HNAM DIN CHHUAHNA

Phuahtu: Sanglianthanga

Khawvelah hianin ringtute hian
Eng nge mawhphurhna kan neih le?
Krista rawngbawl chauh mai lo hi chu,
Tih tur dang reng reng kan nei si lo.

Lalpa rawngbawl duh lo hnam leh ram chu
An la boral dawn si a;
Ram leh hnam dinchhuahna bulpui ber chu
Krista Chanchin tha hril hi a ni.


Kan awm dan leh kan chet zia te hian
Krista chanchin hril ila;
Krista hming timawitu nge kan nih a,
A timualphotu mai mai zawk le?

Khawvel sum leh pai hausaknate hi,
Rei lo te a’n a la ral ang;
Mahse Isua Chanchin tha hriltute chu,
An nung reng ang a, an boral lo vang.

Ram leh hnam hi i hmangaih a nih chuan,
Krista Chanchin tha hril mai rawh;
Ram leh hnam hmangaihtu tak takte chuan,
Krista Chanchin hi hril zel rawh u.
Continue Reading | comments

Beram no kan fak ang

Phuahtu: El-Bethela
Satu: Bawngkawn Pastor Bial Zaipawl

Chatuan in Beram no kan fak ang.

Mithianghlim te lenna beram no khawpui ah,
Ka tlantu hmel duhawm ka hmu ang lawmtakin;
Chutah buaina leh sualna vanga ka rumna zawng,
Ka chhandamtu hnen ah ka thlen ang.

Chatuan in aw ka fak ning lawng,
Chutah van angel leh serafim zawng te nen;
Hlimtakin kan leng ang thlarau chawlhna ram ah,
Chatuan in beram no kan fak ang.


Beram no thisen hlu a tlansa te zawng chuan,
Chatuan in hlim takin chhandamtu chu fakin;
Lungngaih buaina leh hreawm na tuar tawh lo in,
Chatuan in beram no an fak ang.

Chatuanin chu ram ah hmangaih lungduh te nen,
Hlamawi ropui rem in banglovin kan fak ang;
A thianghlim e tiin chhun leh zan chawl lovin,
Chatuan in beram no kan fak ang.Continue Reading | comments

EMAU DAI REH

Phuahtu: Rev.Vanlalzuata

Emau kawng dai reh leh khawhar taka,
Khualzin pahnihte khawhara an kal laiin;
Tlaikhua a lo ngui, zanthimin a nang dawn a,
Isua an sawm tlaikhua varpui turin.

Kan hnenah awm ta che khua a tlai dawn ta e,
Tlaini kawlah a liam dawn hi,
Tlaikhua i var za ang Emau dai rehah hian;
Chhunni a liam zanthimin min nang si.Sawmtute hnar ngai lo Lal Isua chuan,
Tichuan an hnenah chengin a awmpui ta a,
Thlamuanna reh thei tawh lo chu hnutchhiahin,
An hnenah chengin a awmpui ta a.

Keipawh tunah ka sawm che Lal isu,
Ka khawvel damlai ni a tlak hma ngei hianin,
Min awmpuiin tlaikhua min varpui ve la,
Ka thlarau, lo nghak rawh i Lal Isua.


Continue Reading | comments (3)

Sawtlang romei zing ri riai hnuai ah sawn

Satu:  RTC Lalduhawmi

Sawtlang romei zing ri riai hnuai ah sawn,
Laitual an leng thisen hlu a i tlansa te;
Chhandamna thu hrilhtu tur an awm lo,
Thimah an leng nangmah lovin,
Chatuan eng hi enge a nih an la hre silo.

*Muang in an thu,thlan thim panin an liam mek(2)
Chanchintha thu hrilhtu zawng zawng te hian,
Kan ngawihbo pui kan thut bo pui em ni?
Chanchintha eng dawng lo an va tam em!
Nang leh kei hian Lalpa hma ah,
Thiamthu Sawi mai hi kan lo tum dawn em ni?

**Engtin ngai maw? Engtin chuan min ngai ang maw? (2)
***Tute nge ka tirh ang le? Tute nge ka tan kal ang? (2)


Repeat ***(2)


Continue Reading | comments (3)

Min ngaidam ang che Lalpa

Satu: RTC Lalduhawmi

Ka rilru ka taksa ka ngaihtuahna thinlung
Ka hun hlu neih zawng leh ka vanglai ni te nen:
Ka Lal tan hmang lovin, khawvel chu chen in,
Hlimna lawmna muanna a awm chuang si lo.

Min ngaidam ang che Lalpa, Min ngaidam rawh,
Ka vahbo san rei em che i tan ka nung ngai lo;
I hmel eng ngei kha Lalpa min hmuhtir leh la,
I angchhung muanna ah chuan min chentir leh ang che.


Ka tan a i thatna,min khawngaih lainatna,
Ka thinlung chhungril ah hrereng mah ilangin;
Ka Lalpa i duhzawng thiltih ka nei lo,
I tana nung turin min hruai leh ang che.
Continue Reading | comments

Khawvel hlimna ka ngai tawh lawng

Satu: RTC Lalduhawmi

Khawvel hlimna ka ngai tawh lawng,
Ka kalsan tawh dawn si;
Ka nunah hmun a chang tawh lo,
Kristan a luah zo ta.

Khawvel hi chuai mahse,
Lalpan min tiam ram chu;
Changturin chhel takin,
Ka bei zel ang.


Khawvel ata ka lo hrang ta,
Chhamdamtu zar ah chuan;
Khawvel ka hawisan tawh ang,
Ka then tawh avangin.

Ka ngai tawh lawng khawvel hlimna,
Min hual vel thin mahse;
Nunna kawng chu ka pan a,
Ka tan kawngdik a ni si.


Continue Reading | comments

Tumah dang kan ngai lo

Phuahtu: R.Vanlalzauva
Satu: Nancy Zothanmawii


Lei kum leh ni her liam zel kar ah,
Mihring in mamawh nei zel mahse;
Tawp lova Krista zirtirna chang tute tan,
Mihring zirtirna reng kan ngai lo.

Tumah dang kan ngai lo,
Zawlnei dang puan sak reng kan ngai lo;
Chatuana puithiam Krista chu,
Ka nun hruaitu a ni.


Mite hrilh leh dilsak mamawh te,
An hnenah Krista in puang reng chu;
An nun atan a tawk reng a ni tih hria se,
Mihring mamawhna reng an nei lo.

Engtinnge lawmna nun i neih ang?
Lalna leh thuneihna te zawng zawng;
Krista hnen thleng lova mihring te i pek chu,
I Pathian i biak ngei a ni si.

Khawvel buaina in min chimphak lo,
Buaina piah Krista a cheng ka ni;
Vaivuta kir mai tur ka tisa awm mahse,
Ka nunna tuman an hmu phak lo.


Continue Reading | comments

Ni ropui a lo thleng dawn ta

Phuahtu: Patea (1894-1950)

Ni ropui a lo thleng dawn ta,
Kan nghak Lal Imanuel;
Sual leh ramhuai tlawmna ni tur,
Chhandam fate kan zalen na tur chu.

Chumi hunah chuan hlimin ka zai ang,
Lal ram buatsaih chatuan hmun ka chang ve ang a;
Aw ava nuam dawn em, aw a va hlimawm dawn em,
Hlim tawp hlau lovin kan la leng ang.


Engtik ah nge ni ang Lalpa,
Hnehna ni kan hmuh hun tur;
Thlawkin Jordan ka lo kai a,
I tan van arsi ang in ka en ang.

Ani tak e chatuan Lalpa,
I khawpui siam thar ah chuan;
I thisen a i lei tawh te;
Ka hnenah lo kal rawh u i tih thin kha.

Aw khawpui that i mawi mange,
I chhungah hnehtu an leng;
An hnehna hla thar sak tur chu,
Khawvel ral hun atan an dah ta e.


Continue Reading | comments

Khuanu leng ruat loh di

Phuahtu: Lalruatfela Pachuau
Satu: Mimi Lalzamliani

Khuanu leng in a rel sual nge,
Kan hun tawn zir loh vang zawk?
Luahtirh di ni siin sam ang kan lo inthen,
Khuarei kum tam liam mahse ka hril dawn;
Hmana kan nunhlui tu dang ngai lova hlimten lenlai.

Hun leh ni liam in kum tam vei mahse,
Ka thinlai dawn lungruk a'n an liam ve lo;
Khuanu leng ruat loh di,
Engan dar ang kan in tawn le;
Tun hnu lunglen dawn lo reng a.


Hlimten nang nen kan lenlai khan,
Khuanu leng ruat loh tur an;
Ka lo ring ngai lo, ka ring phal thei lo che,
A pawi em a pawi ber mai, tawn loh kar rei luat vang a,
Duhreng chung a sam ang then i tul ta si.

Mahse tunah zawng maw di hlui,
Hrai duh leng i chawi tawh a;
Suihlunglen biahthu hril dun a mawi tawh lo,
I thaileng nen chuan fanau maltluan chawi dun turin,
Duhsakna sangber ka hlan nawn leh che.

Chantawk khuarel ah lung reng a awilo,
Hmangaihna hi kan tahpui reng dawn em ni?
Sakhmel in di lo mahse rauthlaleng tal a in di ve in,
An sawi pialral ah tal leng dun ang aw.

Continue Reading | comments (1)

Chhunni a rei mang e

Satu: Lalrindiki Khiangte (Daduhi)

Lung ka vai khuahmun loh di neih chu
Riakmaw iang kaina run ka vai e
Awm khawhar hnemtu an awm si lo
Mite zawng kawp ten di nen an leng

Aw kan nunhlui kim ten ka dawn
Hlimten buan ang min pawm lai
Khua hmun a leng mah hian bawihte
Intawnni an nghakhlel thin a


Kei ka lenna mualzapui kar dan
Suihlung leng chuang hian ka mawi asin
Min dem lul suh di ngai a ka tah
Zunleng ngaih hi kei zawng na ka ti

Turnipui kal lai a chawl em ni?
Lungdi ngaih luat vang zawk nge ni le?
Awmkhawhar chhunni a rei mang e
Chhawrthla eng tur pawh ka dawn ngam lo.
Continue Reading | comments

Zonunmawi

Phuahtu: Zirsangzela Hnamte

Lenrual te u, i dawn chiang ang u kan nun hi,
Kan pi leh pu nundan mawi kan chhawm kha;
Tlawmngaihna hlu rinawmna leh,
Thudik tran a huaisen na ten tun ah mual liam tum in;
Phurhhlan an siam tak hi.

Zonun, zonunmawi,
Tap tap in ka au ding zo si lo;
Aw, Zonun, aw nun mawi,
Liam lovin la cham rih hram rawh aw.


Tunge dik lo tih ah zawng buai mai mai lo vin,
Kei mah ni theuh in en fiah zawk ila;
Kan zonunmawi kan hnam pangpar,
Kan ram riang te ti nuam tu kha;
Kan tlang ram mawi ah hian i vul tir leh ang u.

Kan zonunmawi chul hnu parang lo vul leh nan,
Nang leh kei hi kan pawimawh ber si a;
Mizo nih mai hi a tawk lo,
Ram hmangaih mai mai a tawk lo,
I nun ah zonunmawi lar chhuak ngei rawh se.Continue Reading | comments

LEI MAWINA, THINLAI TIHLIMTU

Phuahtu- Rokunga

Aw khawvel puang anga chul tur hi,
 Tinkim dawnin han thlir ila;
 Aw hringnun par anga vul thin hi,
 Hma te’n zamual a liam tur chu.
    
      Aw lei mawina, thinlai tihlimtu,
      Zantiang chhawrthla leh si-ar eng mawi;
      Aw zing eng mawi leh tlaitla eng mawi,
      Damlai khuavel nun khua tinuam a’n lo vul rawh.


Tlang sang thing zar mawi leh phai zawla,
 Suanglungpui leh luipui luang ri;
 Van rang chhum leh thlifim leng velin,
 Khawvel mawi hi hla mawi an pe.

Khua thal lenkawl ni chhuak eng rii riai,
 Tuahpui par leh vau, phungchawng par;
 Chungtiang len thiam kawlngo thla khawng ri,
 Lei rawngbawl kum siam an lo ni.

I mawi mang e, piallei kan chenna,
 Rianghlei tan par ang vul ve la;
 Tah lai ni kawlkungah liam zelin,
 Hlim lai ni par ang vul rawh se.
---
* He hla audio a ngaithla duh tan->Lei mawinaContinue Reading | comments (1)

Par Mawi Thang Vulna

Phuahtu: Liandala

Kan tlang ram par vulna,
 Thal khua eng riai romei karah;
 Lenkawl turni nem duai,
 Zai tin ri mawi an chiar nghian e.

      Phunchawng, nauban, ainawn par,
      Tuah, vau, chhawkhlei, senhri par;
      Chawnpui, pang, samtlang, dingdi,
      Par mawi thang vulna, Zoram hmun zauvah.


Fan changin tlang lian te,
 Lungleng kan uai par zun lengah;
 Chhuahtlang lamtluang zawng leh,
 Thing tin rihnim parin a bawm.

Chhaktiangan par an vul,
 Chhawkhlei, ainawn, chawngtlai, hawilo;
 Phunchawng pui phai bawmtu,
 Thingsir leh mualhawih, chawnpui par.

Thinlai hnem par lawmna -
 Zozam, chuailo, derhken, arkhuan;
 Chin par mawi thang vulna,
 Ram bukthlam leh run in sumtual.


Continue Reading | comments

Ro min rel sak ang che

Phuahtu: Rokunga

Aw nang kan Lal kan Pathian,
I hming ropui ber se,
I hma a kan lo kun hian,
Kan dil ngaithla ang che.
Kan awmdan tur ngaihtuaha,
Mipui kan inkhawm in,
Finna ropui min pe la,
Ro min rel sak ang che.

I finna leh i theihna,
I hruaina lo rengin,
Ropuina leh lalthuthleng,
An ral leh si thin.
Nang erawh chu chatuanin,
Hnamtin tan kulhpui nghet,
Lalber te lalber chuan,
Ro min rel sak ang che.

Chuvangin aw kan Pathian
Hei hi kan dil ber che,
Kan ram kan hnam min hruaia'n,
Nang chauh kan thlang ber a che.
Chhung lam leh pawn lam hmelma,
Indona thleng mahse,
Hneh zel turin min pui la,
Ro min rel sak ang che.
 -----
(He hla hi Mizo hnam hla ti a sawi thin a ni)

*he hla audio a ngaithla duhtan hetah hian click tur->Ro min rel sak ang che 

Continue Reading | comments

Jail run thim

Satu : Lalthansanga Ralte

Kumsul mah vei se hlei ten kan nun a dang lo,
Aw ka ngai lungduih zawng nen lungruallai ni;
Mahse tunah ar ang kan lawi na run ve kha,
Ka dawn hian lung reng a awi thei dawn lo

    Eng tikah her chhuak ang maw hlim ni tur,
    Hei hi chantawk khuanu ruat em lo ni?
    Ka zuam lo kumtluang a jail run thim nghah reng chu,
    Sual leh thim lal nunrawng te an leng si.


Aw ka pian na Zoram tan a tuar lai ni te,
Hlim ten lenrual te nen chengrang chawiin;
Hmelma doral lo lian kan tawn ve lungrual te'n,
ka ngai thin lenrual ungduh then hnu te.

Lalpa i malsawmna ka tawnah han vur la,
Hlim te'n lenrual zawng te nen in tawng leh in;
Kan zawlkhawpui tual ah nau ang a nui leh in,
Tichuan, tah leh rumna hi a bo ang.

*Mp3 ngaihthla duh tan hetah hian click rawh-> Jail runthim
Continue Reading | comments

Aw Ngaihzual


Satu: Lalthansanga Ralte

Duh leng ai ang sam in nang ka thlang thin che,
Kumtluang kha chen kha i sulhnu ka zui;
A tha val lengdang tawn ah suihlung lam ang her leh in,
I zun leng ngai kei chu riang min hnawl e.

    Aw Ngaihzual..Aw Ngaihzual,
    Rairah riang an ka cho rual loh rualkhumi;
    Chun leh zua chawi loh senlai nau ang a riang min tah tir,
    I zun leng ngai kei chu riang min hnawl e.


Kum tluang hruai ang a sei tur ka ngai ngam lo e,
Khiang awi a mi thai i chang mai tur;
Rairah ka va riang dawn rem! ka thinlai hlei te'n a dang,
Chuang lovang Mi chun i chan thleng pawh in.

Khuarei sakhming thangthar nun a par ngei ang,
Thal favang romei a zam kar ah;
Rauthla leng ka tawng lo che, awmhar mahriak ten ka vai,
Zarva lung rual ten thlang zai an vawr na.

I zun ngai nau ang ka tahna tlang li liai
Fan chang in  suihlung  a leng zual thin;
Kumsul hai lo te'n thing ltin an lo par vul leh ang a
Aw...a bang thei lo, engtin nge lunleng ka lo tuar ang le..

    Chun leh zua chawi loh senlai nau ang a riang min tah tir,
    I zun leng ngai kei chu riang min hnawl e.*Mp3 Ngaihthla duh tan he tah hian click rawh->Aw NgaihzualContinue Reading | comments

NITLA NGAI LO

Phuahtu: Rev.Lienrum (late)
Satu: Lalruotmawi

Nitla ngai lo Zion khawpui,
Ngaiin ka rum ka tap chhun nitinin;
Puan ropui sinin an leng tlan sa te,
Ka tan hmun a awm ve chu ram ah.

    Ka va ngai em!,  ka va ngai em!,
    A hmun ropui a mawina zawng aiin;
    Hmangaihtu Lal krista hmel duhawm chu,
    Hmuh ka nuam ka lungkham banna turin.


A mawi zia sawi sen loh ram chu,
Thisenin a hawng ta zalenna ram;
Ka thlarau chu ram mawlh chu zawng ve la,
Khawvel ram zawng a la chuai dawn a ni.

Lungduh chhandam te lenna hmun ,
Thlentheih loh ka hlau mang e chhandam tu;
Thisen in min sil la thlarauin min hruai se,
Lallunghnem ram mawi chu ka ngai mang e.

Continue Reading | comments

Krismas kawr mawi

Phuahtu: Reckson VL.Pachuau

A mi zaleng zawng ten,lal chibai buk turin,
Neihlung an khawng e, vangkhaw mawiin;
Naupiang lawmna thilpek inhlan tawnin,
Chung Pathian lung dum zo tur reng an.

Mahse, a riang hluan e, zua tello hrai chawi chu,
A vai ruai e maw vang khawpuiah;
A neih ro sum tlem t chu rawn keng in,
Dawrkai pa hnenah ti hian a sawi

    "Ka pu he kawrmawi hi engzat man nge
    kanu pek ah ka duh a sin
    luaithli a nul fo reitak chhung chu
    ka chun nu lung lawm akim ve nan
    ka neih zawng hi ka hlan a che
    minlei tir rawh cheng sawmin"


Thinlaina chhun ang na in,dawrkaipa biangah chuan,
Khawngaihna mittui a luang chhuak ta;
"Mama hei hi nang leh i chunnu tan
nei ang che eng mah reng a ngai lo"

Chawlh zai reng rel loin hlimtakin a tlana,
A chunnu kiang a thlen meuh chuan;
Lawm avang a  chhingmittui far chungin,
"Hei a nu i krismas kawrmawi tur"

Hringnun hi a mawi thin e, hmangaih leh duhsakna,
Luipui ang in luang zel se la,
Krismas ni lawmawm lo thleng ngei pawh hi
Hmang ang aw duhsak hlanna a tan.
Continue Reading | comments

Ka theihna a tlawm

Phuahtu: Buenglienkung

Lalpa ka chakna theihna tlem mahse,
I rawngbawl ve turin mi ko si maw;
Chhuan tur leh phen tur dang reng ka neilo,
I chanchingtha chauh hi ka chhuang zawk ang.

    Ka theihna a tlem(3)
    Aw Lalpa.


Thlarau bo tam tak boral tur hi,
I phal lo Lalpa i hmangaih an ni;
Mahse hriltu tur an in daih silo,
Lalpa min hmang rawh kei ka kal ang e.

    Tanpui tu an au(3)
    Boral mek ten.


Sulrul leh tuiek eichhiat theihna ah
Nangma tan i ro te khawlkhawm suh la;
Vanah tuiek eichhiat theih lohnaah,
Khawlkhawm zawk la lawmin i khat ngei ang.

    I chhang dawn em le(3)
    Kohna rawl chu.


Lalpa ka theihna hi a va tlem em
Kal chhuakin ka hril thiam ve si lova;
Ka neih chhun tawngtai thilpek ka hlan che,
Ka theihna ka pumin ka rawn hlan e.

    Lalpa min hmang rawh(3)
    Rawngbawl turin.
Continue Reading | comments

A lo her chhuak leh dawn ta

Phuahtu: Roliana Ralte
Satu: PC Lalremruati, Zoramchhani & Mizo Vocal Band

Hun leh ni te an her liam zel a,
Sikni engmawi  alo lang leh ta;
Parmawi tin an vul sirva lungrual nen,
Lalpiang hmuah zai an rel em ni?

    En teh, a lo her chhuak dawn ta,
    Mitin tana hlimna tur chu;
    Fam ngai, khawhar, mangang te Lalpa,
    Min hnemin min awmpui ang che.


Hmanah chuan lenrual duh te nen,
Fakhla sa a tlai khuavar in;
Hlimni ral tur ui em em in,
Lal lo piang hlim te'n kan lawm.

Theih chang se chhungkim lungduh te nen,
Lalpian cham lawm ka nuam e;
Suihlung rual a hlimzai vawrin/tlaikhua varin,
Thinlai ruk lawm a kim ngei ang.

Mahse, reilo te a'n a ral leh dawn,
Hringnun khua a har leh ngei dawn;
Nunhlui kum hlui chang leh mai tur,
Engtik ah tawng leh che i maw?


Continue Reading | comments (5)

Inkhawmpui tiak tawh ngai loh na

Phuahtu: Ng. Lalhmangaiha

Thenna ram khawvel hreawm ah hian,
Tap in lungduh lenrual kan then leh thin;
Khawpui hlun rammawi kan thlen hunah,
Luaithli nul inthen a bang tawh ang.

Chu khawpui mawi ah tlansa te lenna ah,
Inkhawmpui tiak tawh ngailohna ram ah;
In ka nei tah chuan chhandamtu buatsaih
Inkhawmpui tiak tawh ngai lohna ah

Hmangaihte tap in then mah ila,
Lawmna ten mual min liamsan mahsela;
Lei ah chantur nei lo mah ila,
Khawpui hlun rammawi ka tan a awm.

Chhandamtu i hnen ka thlen hun chuan,
Harsat mangang buai a bo tawh ang;
Lungngaihna chhum ten min chim tawh lawng,
Khawpui hlun rammawi ka thlen hun chuan.

Continue Reading | comments

Ka hmangaih Isua

Satu: V.L Neihthangi (Nunui)

Hei a ni ka hla thar chu,
Malsawmtu aiin malsawmna ka duh a;
Hmangaihtu aiin ropuina ka thlang thin,
Min ngaidam ang che Lalpa,
Engkim aiin ka duh che.

Ka hmangaih Isua rosum zawng aiin,
Hmangaih zual zel ka duh englai pawh in;
Ka thinlung zawng leh theihna zawng in,
Ka hmangaih Isua khawvel mawina zawng aiin.

Tunah chuan ka lo hre ta,
Lei rosum aiin ka thlang zawk malsawmtu;
Ka hmangaih Isua leiropui na aiin,
Fakin ka zai zel tawh ang,
Ka tan engkim a ni si.


Continue Reading | comments

Autograph

Phuahtu: Zirsangzela Hnamte (Late)

Tuahrem laisuih chunro iang a,
Bawm thir hnuai chhung chang tawh hnu;
A I emaw ka dawn ni a,
Tuantul lai tak  ka hawn nia le.

Autograph  biahthu zua iang hriltu,
Rualkim lenlai min ngaihtir e;
Thlir chang in lunglen ni rel a rei,
Hai ang tar lo rual hlui sakhmel.

Hmanah sial ang ka lei lai in,
Ka duang nem che maw lunglen; 
Kalsiam changtin rel tluang kham an,
A hnem ah tal tuan ang che aw.

Ram loh siahthing vahkhuai iang in,
Sikpui kan tawng kan tin zo ta;
Khawi an tuan ve ang maw,
Hmana lungrual zai vawr za kha?

Laisuih tuah rem khartin hawn in,
Biahmang thutin zai ang hril e;
Hei ang reng a than ngur hlan hi,
Ka hringnun hian tawng leh ang maw?


Continue Reading | comments (5)

LD hmeltha

Phuahtu: CFL Hmingthanga
Satu: CFL Hmingthanga, Zomuanpuii

Kan hlimlai ni a liam mai tur hi,
Ka phallo aw ka Di nang ngaihlai;
Eng biahthu hria in nge maw suihlung i her tak?
Aw ka ngai em a che luahloh LD hmeltha.

I mawi chuang bik a sin,i lenrual zingah hian,
Fur khawthiang chhawrthla eng i iang e;
Ngaihnobei chuang hmangaih par ka thliah pui silo,
Aw ka ngai em a che luahloh LD hmeltha.


Kan runah nuthai chan min tiam a,
Kan silh leh fen ang fen min tiam a;
Lianchhung-a leng ka phu loh val i tawn vang a,
Suihlung min hersan hi tuar a har na ka ti.

Hmangaihna chhingmit del vang em ni?
An hai lo lengzawng ten kan nunhlui;
Kan hlimthla a suihlung kan ruallai ka thlir in,
Ka tuarzo dawn nem maw luah loh LD hmeltha.


Continue Reading | comments (5)

Teuh lo mai

Satu: H.C Lalsanglura

Eng kan ti ta nge ni le?
Zofa leng zawng te;
Thianchhan thih ngam mihuaisen,
Sahrang hma a zam ngai lo kha;
Sual na doral tawn ah,
Kan zam mai dawn em ni le?

Teuh lo mai, a teuh lo mai,
Kan zam mai dawn lo Zofa;
Doral leh sahrang hma ah,
Zam ngailo val kan ni lawm ni?


Thlir in han hawi vel ila,
Kan vang khawpui laitual;
Sualna doral lian hrang in,
Laitual an leng vel e;
Kan zam mai dawn em ni le?
Kan tlawm mai dawn em ni le?

Teuh lo mai, a teuh lo mai,
Kan tlawm mai dawn lo Zofa;
Doral leh sahrang hma ah,
Zam ngailo val kan ni lawm ni?


Chhantlak kan la awm, min chhanru ti a au hi,
Laikhum bel in, i lo chhin bosan dawn em ni?

Teuh lo mai, a teuh lo mai,
Kan tlawm mai dawn lo Zofa;
Doral leh sahrang hma ah,
Zam ngailo val kan ni lawm ni?
Continue Reading | comments (2)

Zoram hmangaihtu

Satu: Lalruatpuii

Ka pianna Zoram nuam
Tlangtin chuan a ka thlir in
Chhawrpial run ianga kan chawi
I nun zia reng a mawi thin
Mahse thang leh thar nun
A mawi lo ti in an sel
Zonun a thang tlawm em ni hmatiang sawn zai rel lovin.

Zoram hmangaih tu mihuaisen te u
Thlangkawr vai chhak ral hma a
In zam mai dawn em ni le
Zorampar an thliah hi
Zam ngailo vala tang ta che
I  ram leh hnam hum him nan.


Kan tlangram mawi ah hian
Hmelma doral lo lian in
Zoram run tin alawi a
Zonun par mawi a thliak
Chhinlung chhuak zofa nun
A thang a tlawm ngai si lo
Khua kan tlai hmangei hian in
Harh ru thalai huaisen te.
Continue Reading | comments

BEISEINA IN

Satu: Elizabeth Zodinpuii

Ka di, vawi tam hmangaih biahthu di,
I tawnah ka hlan che a;
Beiseina in anka nem,
Min hlan ve ka lo ring thin a.

Mahse maw hmangaih mengmawi,
Leng dang chhaina biahthu mai;
Min lo hlan tak mai ni le,
Ti mai a lung min hersan;
Ka lo ring ngai lo a sin.
Engtin nge lung di kei hi;
Ka chan tur ka sawi phak lo.

Lungherin, ka lam lo hawi leh la e,
I chhai di min dawn chiang la;
Kei ang lairil hmangaihna,
Nei ve hian ka ring hlawl lo, Duhlai.

Nawmsip bawlna mai mai chu,
Kumtluang daih a awm si lo;
Puan ang a i chul hma leh,
I sakhming an sel hma hian;
Lung herin lo kir lul la,
Hmangaih vanga ka biahthu
Nemten lo pawm hram rawh aw.

Hei hi chan tawk khuarel a nih si chuan
Ka va han hrethiam lo em!
Mahse, suihlung her a ka lam i lo hawi leh chuan
Duh ten ka lo pawm leh nang che.

Mahse maw hmangaih mengmawi,
Leng dang chhaina biahthu mai;
Min lo hlan tak mai ni le,
Ti mai a lung min hersan;
Lung herin lo kir lul la,
Hmangaih vanga ka biahthu
Nemten lo pawm hram rawh aw.
Continue Reading | comments

KROSS KAWNG REH

1. He khawvelah ringtute tan
    Hahchawlh reng a awm thei lo
    Retheihna leh thawhrimna chu
    An tan malsawmna alo ni zawk si.

              Lungngaihna leh hrehawmna in a tuam vel
              Khawvel sual an hmachhawn loh vangin
              Kross kawng reh zawhin mittui nen Lalpa tan
              Nun an hlan tawh si.


2. Khawvel mawina zawng te hian
    An nunah awmzia reng a nei ve lo
    Krista tlanna hre lote tan
    An hun hlu zawng an hmangral tawh thin.

3. Khawvelin lawm lo mahsela
    Tlantu hniakhnung chuah chu zui zelin
    Hmusit leh sawichhiatna karah
    Lawm takin kross kawng reh an zawh zel.

4. Hmuhtheih loh chu an hmuh avangin
    Hrehawm mahse tiamchin lam panin
    Doral nasa tak karah pawh
    Kir rel lovin huai  takin an kal.
Continue Reading | comments

ISU KA HMANGNGAIH CHE

Phuahtu: Lalremruata

He khawvel a i lenlai khan Isu an iai thin che maw?
Damlo nantna vei te, lungngai te thian i nih kha;
Mi fel leh bengvar ten i hming an ngai hlu si lo,
Thiam loh an chantir che, thlafam i lawi ta maw!

    Kei chuan hei hi ka rawn hlan a che,
    ka duh ber che, Isu Ka hmangaih che;
    Mi ten hawi san thin in, tang dang bel thin mahse,
    Isu, ka hmangaih che.

Sual a hlimpui tuar hnu hian, Isu ka iai mawlh lo che,
Nang chauh ka tan damna, ka himna Lawng i ni e,
Mahni ngaih a fel ten i hming tihliau thin mahse,
Kei zawng ka ngaihlu che, ka hmangaih zual zel che.

    Kei chuan hei hi ka rawn hlan a che,
    ka duh ber che, Isu Ka hmangaih che;
    Mi ten hawi san thin in, tang dang bel thin mahse,
    Isu, ka hmangaih che.

    Kei chuan hei hi ka rawnhlan a che,
    ka duh ber che, Isu Ka hmangaih che;
    Mi ten hawi san thin in, tang dang bel thin mahse,
    Isu, ka hmangaih che.

    Ka duh ber che, ka hmangaih che,
    Mi ten hawi san thin in, tang dang bel thin mahse,
    Ka hmangaih zual zel ang che.

Continue Reading | comments

MIZORAM TAN

Phuahtu: C.Zoramliana (Late)

Thal favang ni kawl a eng no nghial e,
Tlangtin a hring mawi e;
Nungcha lengten siahthing zar mawi an bawm,
Hlim ten zai vawrin tlaini an awi.

Kan vanglai hun leh ni zawng te,
Kan ram tan a hlan zel in;
Fam dairial pawh chang ila,
Kan sakruang Mizoram tan.


Lanu val rual ten i par kan dawn e,
Vahkhuai ang kan lawina;
Tlangtin mual tin Zofa leng zawng te hian,
Suilung rual ten, aw chawi zel nang che.

Ram tan a tuar tu thlafam chang tawh te,
Nghilhni awm thei silo;
Lungduh par vullai an chul mai tur hi,
Ka ngai ngam lo, aw thinlai ruk ah.

Lungngaih chhumzing buaina thleng thin mahse,
Kian ni a awm ngai e;
Hliampui tuarin rallian tawng thin mah la,
Tang fan fan la, aw lungphang suh la.

Tlangtin mual chuanin ka thlir vawng vawng thin,
Ka hmangaih Zoram nuam;
Rianghlei ten nui hiauva laitual lenna,
Awih ka nuam e, aw kan ram mawi hi.
Continue Reading | comments (1)

An lung leng ve ngei ang

Phuahtu: R.Vanrammawia

 Awm khawhar changin ka dawn vel thin a,
He hringnung par ang vullai ni te;
Mual min liamsan thin kan hlim ni ten,
Hmanlai an chang zo nghilh har ngei.

    Lenrual duh te nen hlim te in,
    Zaitin kan vawr lai kha;
    Ka ngai thin e thiante kha,
    Kan lenna a dang zo ta si,
    Ka hming an hriat chhuah changin;
    Kan nundan thin an dawn kir ve ang a,
    An lungleng ve ngei ang.


Han hawi vel hian in tlangtin dam diai,
Thal romei zing riai lenkawl eng leh;
Chhemdam thlifim leh thinghnah nem leh,
Nungcha hram thiam ten min ngaihtir thin.


Continue Reading | comments (1)

All Time Top Chart

 
Copyright © 2008. Four Brothers' Mizo Lyrics - All Rights Reserved
Back To Top
Design: ToMZ