8 Jul 2013

Duhaisam changin

Satu: Lalngengpuii Tochhawng

Ka thlir siar leh chhawrthlapui,
An mawi ngei kei ka tan;
Khuanun a duan ang rengin,
Tudang ngailo ten an leng.

Duhai ka sam chang hian,
Thinlai ruk a hlim ngei e;
Kan tiam biahthu di zawng kha,
Nghilhbik suh aw ngaihzual.


Aw, i tuanna tlang khua ngei an,
Len ve zawng ka nuam ngei;
I rauthla tal rawn tir la,
Nemten aw lo chawi nang e.

Engtik ah nang tawn ni awm maw?
Tawnni reng a awmsilo;
Suihlung zawng a leng ngei e,
Tawnloh kar a sei lua e.

0 COMMENT

Post a Comment