10 Jul 2013

I dam thin maw, ka thianpa?

Satu: H.L. Biakmawia (BM-a)

Rualduh tawn ni a lo her in,
Tlangtin mualtin a leng hnu;
Suihlung rual a len leh nan,
Khuanun a lo duan teh mial le.

I dam thin maw, ka thianpa?..(pa..pa..pa)
Hlimzai vawrin lam ila.. (sala..la..la)
I dam thin maw, ka thianpa?..(pa..pa..pa)

Hlim ten lenlai chen dun ila,
Rual dang lengdang pawm zel in;
Kan damchhung ni tawi te hi,
Amten i hmang dun zel ang aw.


0 COMMENT

Post a Comment