17 Jul 2013

Mangtha

Satu: Mami Varte

Suihlung ruk a ka dawn chang hian,
Chantawk khuarel na ka ti mang e;
Kumtluang atan ka tiam pui khan,
Par dang tawnah lung min her san si.

Kir zai rel tawh mawlh silo,
Famlo a dairial min chan san tu;
Dawn hian thinlai a na mang e,
Dawnkir thin maw nunhlui zawng zawng te kha?

Hlim leh lawmin hmangaih parzu,
Kan tlan dun lai hun zawng te kha aw;
Nghilh thei hian ka mawilo lungrun,
Leng dang belin her tawh mah la.

Khuanu hualin damten lengla,
Min nghilh bik suh ang che aw bawihte;
I damchhung hrui ang in sei se,
Hlim ten lengla zantin atan mangtha.

0 COMMENT

Post a Comment