6 May 2014

Ka vei em che vang hian

Phuahtu: Kima Chhangte
Satu: Lalropuii Pachuau

Khawiah tuan che maw?
Nang ngaih banzai reng ka rel silo;
Theihse lunglai siin,
Run khat ah lendun ka rel ngei ang.

Ka thinlai ruk te hian, 
Nang a vei em che vang hian;
Kar ah selna anka tawng lua e,
Mahse, ka hmangaihna che hi,
Kumtluang atan vawng reng la;
Khuannu zarah ka thlangber che asin! Bawihte.

Engahnge bawihte,
Ka lunglai hliam in i liam leh si;
Ka chan tur dawnlo hian,
Lengdang tang bel in i liam ta maw?

0 COMMENT

Post a Comment