Hmalam i pan ang

25 Feb 2015

Satu: Triau Trackx

Engvangin nge? Tu vang in nge?
Lungngai a rum a kan tah le?
Lung a dam lo, thla a muang lo,
Aw, ka dawnsei ngam lo a na.

Eng kan ti ta nge thianchhan thihngam khan?
Aw..oo.. a unau lu ala.

Keini Zofa zaleng zawng te hi,
Lungrual in, aw, lengza ila;
Sem sem dam dam, eibil thi thi,
Tichung zelin hmalam i pan ang aw.

Tunge i nih? Enge i nih?
Ka zawhna hi min chhang thei em?
Mizo ka ni, kan ti, khawnge Mizo kan nihna chu?
A u leh nau, a then leh rual dovin tunge dingchhuak ngai le

Eng kan ti ta nge thianchhan thihngam khan?
Aw..oo.. a unau lu ala.

Keini Zofa zaleng zawng te hi,
Lungrual in, aw, lengza ila;
Sem sem dam dam, eibil thi thi,
Tichung zelin hmalam i pan ang aw.
I pan ang aw..oo.. hmalam i pan ang aw


Continue Reading | comments

Kir leh rawh

20 Feb 2015

Phuahtu: Hmingtea
Satu: Hmingtea & Nutei


I nun kha e, han bihchiang nawn leh teh,
I tawp hun tur i hrelo tih i hria em?
Mahni duhdan in hun i hmang a,
I duhdan in Lalpa kaihhruai i tum thin maw?

Hlimna emaw tia i zawn thin kha,
Lungngaihna mai anni tih i hria e;
Mahse, hlimna bawk maw tiin,
Boralna lamtluang maw i zawh thin ni.

Beidawngin hun i hmang, chawlhna i hmusilo,
Isua chauh hlimna famkim a ni tih i hria e;
Pan leh rawh, kir leh rawh,
En leh ta che Kalvari tlang lam saw.


Lalpan ka mite chu tlu mahse,
Ka kaitho leh ang tih min tiam kha;
Zangkhua pawhin bungbut  hun a nei,
Kir leh zai i rel ve lo'ng maw?

Nun beidawngin chau thin mahla,
Hmangaihna in a nghak reng che;
Isua ah chauh hlimna famkim a awm si,
Tlu tawh te chu a kaitho leh ang,
Chatuan atan nun tawp lo chu an chang ang.
En leh ta che Kalvari tlang lam saw.

Continue Reading | comments

In chhuang mai lo la

Phuahtu: C.Lalthanzika
Satu: Essy


Ka hril vel e, zaleng zawng zingah hian,
Leitlang valmawia ka unaupa;
A sakhmel leh pian hmang a mawi chuang e,
Zuapa atan lengi ten an bel e.

Mahse, Valmawi inchhuang mai lo a,
Piansualna hian tlailuat a nei ngai lo;
Sakhmel mawina hi chu a reilo lua e,
Thinlung lamah thianghlim takin awm rawh.


Zirna sikul run in nuam ah chuan in,
A lut ve e, lengdang te iangin;
A to lua e, lengin a chhai ta e,
Zitirtirtu te pawhin an ngaithiam e.

Lengtin khumin laitual leng thin mahla,
Khawvel parmawi leh malsawmna;
An hual vel che suihlung phang mawilo ten,
Damlai pialral hei lo liam awm love.

Mahse, Valmawi inchhuang mai lo a,
Piansualna hian tlailuat a nei ngai lo;
Sakruang mawina hi chu a reilo lua e,
Thinlung lamah thianghlim takin awm rawh.

Continue Reading | comments

Facebook hla

19 Feb 2015

Satu: Boyz Of God (B.O.G)

Facebook ah kan lut, friends engzat nge i neih ve?
Facebook a nuam tiraw? Engtinnge i hman zel?
A tha zawng in nge, a chhe zawng in nge?
Facebook leh i nun pawh fimkhur rawh,
Facebook ah i nungchang a lang chiang e.


Facebook a mi ka friends zawng zawng te in inring em?
Hey, ka propic ka change dawn ka hmang reng dawn;
In like loh pawn mi za leh sawmhnih in an like,
Mahse maw, a va sad e, pahnih chiah in an rawn comment,
Hmeltha deuh leh chhe deuh kan inthlau,
Mawi taka photo edit an thiam poh leh a hit.

A star in a rawn like, a lawm ras,
An in umzui zel nupui pasal zu pawh kan zingah an awm tel;
An in hmangaih chuan a tawk,
An hman thiam chuan a hlawk,
Eng thu nge i post thin? Hmelma siam nan a mi i hman thin?
A tha zawng zelin aw, serious tawkin, fimkhur takin aw.

Facebook ah kan lut, friends engzat nge i neih ve?
Facebook a nuam tiraw? Engtinnge i hman zel?
A tha zawngin nge, a chhe zawngin nge?
Facebook leh i nun pawh fimkhur rawh,
Facebook ah i nungchang a lang chiang e.


FB ah i inchei dan a mawi tawkin,
Mahni nihna anga lang zel zawkin;
I thinrim laiin engmah tarlang suh,
Insum la, i hlimlai zawkin aw a fuh,
Mizo i ni a, Kristian tan phei chuan fimkhur a tul,
Ka sawi zel dawn FB a i mizia.

Log in, log out, aw, hre rawh le a chin tawk,
Unau phei chu maw an inluh chhawk;
Check rawh enge i inbox, notification pawh,
Engber kha nge i tuina group?
I thil post leh like an thlir deuh thup,
I poke back, friend request i confirm zel,
Kristian thalai fimkhur rawh.

Facebook ah kan lut, friends engzat nge i neih ve?
Facebook a nuam tiraw? Engtinnge i hman zel?
A tha zawngin nge, a chhe zawngin nge?
Facebook leh i nun pawh fimkhur rawh,
Facebook ah i nungchang a lang chiang e.
Continue Reading | comments

Min hmangaihtu nu leh pa (Kristian Naupang hla)

17 Feb 2015

Phuahtu: Lalsangzuali Sailo
Satu: HMCF Naupang Sunday School

Min hmangaitu nu leh pa in chetzia ka thlir reng fo,
Ka entawn ka hmuh apiang in duh zawng ka duh zel a;
In kalna kawng tinreng ah hlim takin ka lo kal ve,
Kawng dik ah min hruai ru.

Min hrilh ru, chanchinmawi, nitin in Lal Isua,
Ka nghilh lo'ng ka damchhung in,
Van kawngah ka kal zel ang.

Min hruai dawn em vanram nuam, chhandamtu lenna ah chuan?
Chu hmun thlen chu ka chak hle, min hrilh ru ka lo ngaithla;
Min tlantu Kalvari a kraws chung a thi a ngei kha,
Chatuan a nung reng chu.

Chhandamtu hmuh ve kan duh, entirin min kawhhmuh ru,
Chhungkim ten chatuan rammawi kan za in thleng thei ila;
Kim lova Lalpa tawh zawng,
Nuam in kei ka ring silo ka nu leh pa te u.

Continue Reading | comments

Hmanah nun hlui a chul tawh hnu

Satu: H.Lalchawimawii

Hmanah nun hlui a chul tawh hnu,
A lanna tlang awm maw;
Chuan zel ila romei karah,
Nghilhni a awm dawn lo.

Min hnem la Lal Imanuel, 
Tahlai ka bang ang e;
Khuarei ngaih chu tlang romei angin,
A lo kiang leh ang e.

Chungkhua lo ri thinlai a nghawr,
Nunhlui ka ngai zual thin;
Lallai partlan lenrual kim leh,
Rihsang kai min ngaih tir.

Thlafam ka ngai nau ang ka tap,
Min hnemtu an awm lo;
Zarva iang a hlimlai ni kha,
Nghilhni awm leh ang maw

Ngai mah ila nunhlui liam hnu,
Rairah ka riang thlawn e;
Ka thlir ang thangvan sang khua nuam,
Nem ten ka pal dai ang.

Continue Reading | comments

Lungngai hmel reng reng a awm lo

Satu: Zioni Renthlei

Lungngai hmel reng reng a awm lo'ng,
Angelte lailenna ah chuan;
Khawvel lungngaih tuar a rum ten
Tahlai bangin Lalpa an bel

Lalpa chu ram chu min thlir tir la,
He khawvel a ka lenlai hian;
Lungngaih tuar a ka tahna hi,
Aw, nemtakin ka tuar ang e.

Aw, chu hmun a lengte zawng chuan,
An then tak te an ngai loh nan;
Nunan lungloh tui an in e,
An thliak lawmna hawilopar nen.

Thlir zel ila hmun ropui chu,
Angel var leh varparh arsi;
Romei a zam lung a leng zual,
Beramno tuallenna a ni.

Chu hmun ropui ka thlen hun chuan
Keipawh Lalpan min awmpui ang;
Angelvar te zinga a lengin
Chatuan in Lalpa ka fak ang.

Continue Reading | comments (2)

Hun leh kumte an ral zel

Satu: H.Lalchawimawii

Hun leh kumte an ral zel,
Kan hlimlai ni te zawng nen;
Niengmawi leh khawvel parte hi,
Ka tan lungngaih tahna hmun leh ram a ni.

Aw, kan chatuan khawpui ralmuanna hmun,
Tlante lenna ram ka va ngai em ve aw;
Lungngaihna leh thlaphanna te, 
A awm tawh lo'ng tahna a reh tawh ang.

He khawvel lungngaihna leh,
Mittui in min nang vel e;
Thlaler ral dai ka rumna ram hi pel a,
Hmangaih te nen len ka nuam mang e.

Kan hlimlai nite an chuai,
Khawvel par vul te zawng nen;
Lei lawmna puan ang a chul leh thin,
Par ang vulna chatuan ram ka ngai mang e.

Min hnem ang che aw Lalpa,
Thlafam lusun rethei fa;
Min kai ang che i lenna ram ah,
Buaina ram khawvel ka ngai tawh lovang.
Continue Reading | comments

Khawvel ah hian mikhual ka ni

Phuahtu: V.Hawla
Satu: F.Lalzamliani

Khawvel ah hian mikhual ka ni,
Aw ka ngai thin mang e ka chhungte chu;
Ka cham chhungin buaina tinreng ten,
Tuilian angin nitin min len,

Aw, hun min daltu hi a bo hunah,
Hmunhlun ram chu ka pan ang;
Tahchuan ngailovin ka chenna hi,
Buaina te nen ka chhuahsan ang.

Lungngaih darri thangvel te leh,
Buaina tinreng rum ri ka hriat te hian;
Ka chatuan ram min ngaihzual tir thin,
Ka Pa hmel ni ang a enna.

Ka zinna ram thlaler ah hian,
Ka lalram luhpui tlak reng ka nei lo;
Nunna thuchah neilo phei ila,
Kutruak in ka ram ka pan ang.

Ka lalram chuan ni a ngai lo,
A hmelthatna in khawpui chhung a en;
Rorelna lalthuthleng ah thu in,
Fakna rimawi ten a bawm a.mizo khawhar hla
Continue Reading | comments

Zion khawpui ka pan laiin

Phuahtu: Hrangchhuana
Satu: F. Lalzamliani

Zion khawpui ka pan laiin suala hliam in ka lo tlu a,
Nangmah lo in khawvel ah hian ka tap Lalpa;
Hmana ka lawmna ber thlarau min hruai leh rawn.

Hnutiang mualliam ka thlir changin,
Ka ngai e lungduh ka thente, thentawh lohna; 
Imanuel khawpui hlun ram chuan min hnem rawh.

Ka tahna ram reng a zau ta, khawvel ah hian vakvai ka ni,
Imanuel thimral a lian min hruai zel rawh;
He khawvel leh thihna Jordan ka kai hma chuan.

Khawvel ah hian kimna ni tur hmun a awmlo ka buaina ram,
Aw, engtiknge lungduh te nen kan len hun tur;
Chatuan tlang chhip a ni buaina ral a kian ang.


 mizo khawhar hla
Continue Reading | comments

Hmangaihna thinlung

15 Feb 2015

Satu: Liandingpuii

Nang vanga lawmna nun hlimna thuruk chu
Ka thinlungah a awm a cham reng e
Min hmangaihtu i ni ka duhsam tikim tu
Nitin englai pawhin ka hmangaih zual zel ang che.

Aw hmangaihtu ka tan ilo tuar a,
Ava ropui em i hmangaih sawi sen loh;
Ka hmangaihna thinlung i tan ka rawn hlan e.

I ta ka ni e, ka ta i nih vangin,
Lawm leh lungngaih karah ka thlang ber zel ang che.

Hmangaihna thinlung min neih tir ve chinah,
Nangmah chauh ka thlang tawh kumtluang atan,
Ka hmangaihna thinlung i tan chauh vawng zel in
Chhun leh zan ka damchhungin ka hmangaih zual zel ang che.

I ta ka ni e, ka ta i nih vangin,
Lawm leh lungngaih karah ka thlang ber zel ang che.

Aw hmangaihtu ka tan ilo tuar a,
Ava ropui em i hmangaih sawi sen loh;
Ka hmangaihna thinlung i tan ka rawn hlan e.

Continue Reading | comments

Salemthar

Satu: Liandingpuii

Van khawpui Salemthar khi,
Mithianghlim te lenna ram a ni;
Thisen a silfai te chuan,
Khawpui mawi khi an lut dawn si.

Aw, Lal Isu min kai ang che,
Bona kawng hlauhawm zawh chang awm mahse;
I kiangah min hruai la van thlen thleng in.

Engtiknge ka thlen ve dawn,
Chhandamtu hmun tiam chawlhna ram chu;
Len ka nuam a kiangah chuan,
Lungngaihna te a bo tawh ang.

An kiam thin chhungtin lungduh,
Pialral fam khawpui siang lawi turin;
Aw, dar ang tawng leh ang maw,
Jerusalem thar mawi ah khian.

Continue Reading | comments

Van hla mawi

Satu: Liandingpuii

Lungngaihna khawvel, doral ka pelh hun,
Aw, a lo hnai ta, tlantu, i kiangah thlamuangin;
Chatuan ramnuam partlanin ka lo haw thuai dawn e.

He lei in hi ral mahse,
Kut a sakloh van khawpui ah;
Hmangaih lungduh te nen Haleluiah,
Van hla mawi kan rem tawh ang.

Ngaiin ka thlir thin hmangaihna ram khi,
Aw, chatuan nieng hmangaih Lal nunnema kiangah;
Chawl tawh turin lungduh leh hmangaih ten min au ve.

Continue Reading | comments

Lal Elsadai

Satu: The Leprosy Mission Choir

Lal Elsadai, ka ngai a che,
Chhak, thlang, chhim leh hmar ah kawlkil thleng pawhin;
Tuifinriat hnuai lutin nang i lo awm si.

Aw, khawnge ka tlanbo ang?
Tlanbo na reng reng a awm lo;
Engatinge Lalpa nangmah ah hian an tlanbo thin?
An hriatlohna ah in hriattir zel ang che.

I lei kohhran an ngui zo ta,
Thlemna thlipui leh sual setan ral a lian;
Rawn inlar leh langin, aw, ka Lalpa.

Salem khawpui ka pan laiin,
Ka thlengzo dawn nem maw, aw, ka chhandamtu;
Min rawn hruai leh langin, aw, ka Lalpa.

Continue Reading | comments

Thim leh eng

Satu: Liandingpuii

Nun chau leh beidawng a ka vahvaih laiin,
Lal Isuan min ko min hmangaih em vangin;
Thlamuanna duhawm leh khawngaihna mak tak chu.

Ka vahbosan tawh lovang,
I tan ka nun ka hlan tawh ang a;
Ka phatsan leh tawh lo'ng,
Thlamuanna duhawm leh hmangaihna mak tak chu,
Ka Lal Isuan min rawn pe ta.

Hmangaihtu tawng lova ka khawhar laiin,
Ka Lal Isuan min sawm a hnenah cheng turin;
Amah chu ka in leh rohluber a lo ni.

Lal Isua ka duhber khawvel zawng aiin,
Thlachhamin ka awm lo'ng, Amah nen kan inpawl chuan;
Damchhung ka tawh apiang lawmna tur a lo ni.

Continue Reading | comments

Ngawlveite inhlanna

Satu: RTC Lalduhawmi

Ka dawn thin a rairah kan nun,
Tuarthiam a har a na lua e;
Mim ang kan lo piang ve na a,
Chun leh zua tihai tu mai an.

Muantu kan ngai, puitu kan ngai,
Chhantu kan ngai an awm silo;
Mifel rual awmkhawm hote zingah hian,
Kan tan hmun a awm ve silo.

Tlangsawi leh tih lengkhai kan ni,
Relthang phurin hringnun kan hmang;
Kan tan hian khawvel a ziam lua,
Khawvel pawh hian hnutiang min chhawn ta.

Keini zawng hrem zia reng kan ni,
Kan thil tih man chauh hmu kan ni;
Aw Isu, Davida fapa min khawngaih rawh,
Min kalpel lul suh.

Sualnei lo chuan min deng rawh se,
Isu i ram i thlen hunah;
Min hrereng ang che kei misual ber hi,
I tan ka nun ka hlan che duh.
(I tan ka nun hi ka hlan e.)

Continue Reading | comments

Kir an rello

Satu: RTC Lalduhawmi

Dawn ve teh u rualduh te u
Lalpan a siam ramnuam tak chu;
Thianghlimna leh hmangaih inrem famkimna
Lungkham buaina reng a awm lo.

Tahchuan an leng thenhnu te zawng,
Lung min len ngaihni a bang thei lo;
Hlim zai an vawr min ngailo ten,
Hringhniang khawhar kir an rello.

Lalpan min sawm rauthla lengin,
Lungduh then hnu lungrual pui an;
Famthuai ila vansang a leng del del in,
Thleng ve ila lawm a kim awm.

Hrilthiam a har chu rammawi chu,
Zalenna ram engthawlna hmun;
Beiseina leh duhaisam famkimna hmun,
Dawnsei changin min ngaih tir thin.

Continue Reading | comments

Sual tlen faina

Satu: Nancy Zothanmawii

Misual chhandamna turin ka Lal Isua,
Golgotha hmun thlengin kan sual kraws pu in;
Thlantui a luang e, puitu a van ruai e,
Min hmangaih vang maw khenbeh a lo nih.

"Eloi lama sabachthani" auvin ka tui a hal,
Elija a ni lo kan sual vang a ni;
Ka tan a thisen hlu a luang chhuak ta,
Thihna hnehin a tho ta tholeh Krista chu, 
Sual tlen faina famkim.

Hringfa sual tlanna tlang mawi ka thlir hian in,
Nunna luipui luang chu ka tan a lo a ni;
Faina tuikhur hlu sual dan chahna kulhpui,
Kalvari parmawi lawmin ka leng ta.

Chakna ka neih nan Isu ka rawn pan che,
Kraws daihlim hnuaiah chuan min chawlh tir la;
Chawimawina kraun hlu ka khum theihna turin,
Ka hun leh nite min chhiar pui ta che.


Continue Reading | comments

A la hmangaih che

Satu: Nancy Zothanmawii

He khawvel hi lungngaihna ram a ni,
Thihna ten thla an zarna ram chu;
Famrolung mual lungduh te an zalna,
Dawh tiang lungah dingin vanram ka thlir,
Ka mittui a luang thin.

haa...oooo..na aaa....

Aw, khualzinna ram lei ninawm hi,
Lo ral tawh mai se;
Mu ang a lengin vansang a lengin,
Ka lei nun hi hnutiang chhawn in.

Ka damchhung hun leh ni te,
Hreawmna manganna mai;
I ke bulah ka lo kun nunthar ka neih leh nan,
Ka mangan authawm hi Lalpa, 
Khawngaih in lo hnar lul suh ang che.

He lei hi zawng lungngai a tahna thlaler ramro a ni,
Aw Lal Isu, i rammawi ka thlen hma loh chuan;
Min hrereng ang che.

Continue Reading | comments

Amite tan thiltha a ui lo

10 Feb 2015

Phuahtu: F.Laltuaia
Satu: C.Vanlalmalsawma (Sawmtea)

Krista ka hausakna, ka engkim, ka nunna tuikhur,
Ka mamawh tinreng min neih tir a;
Amite tan thiltha reng a ui ngai lo.

Mal in ka awm lo'ng, min thlahthlam ngai reng reng love,
Ka mamawh tinreng mai min neih tir a;
Amite tan thiltha reng a ui ngai lo.

Krista ka thianghlimna ka felna, ka sual ngaihdamna,
Ka mamawh tinreng min neih tir a;
Amite tan thiltha reng a ui ngai lo.

Krista ka ropuina, chawimawi a ka awm ve theihna,
Ka mawmawh tinreng mai min neihtir a;
Amite tan thiltha reng a ui ngai lo.


Continue Reading | comments

Lalpa hmangaihna

9 Feb 2015

Satu: Vohbik

Lalpa hmangaihna zau zia, thuk zia leh ropui zia hi,
Hril zawh sen rual a ni love damchhung in;
I thlarau hliam tuar leh chau a tuamdam sak thin che hi,
Hmangaihtu Lalpa fakin kal zel ta che.

Ka thla hliam tuamdamtu leh ka hun zawng zawng te vawngtu,
Ropuina leh chawimawina a ta a ni;
A fak nan ka thiamna leh ka theihna zawng zawng te hi,
Tawk zo reng a awm dawn lo chatuan pawh in.

I damchhung nun tawite hi chhum ral lam ang mai a ni,
Chung chu hrelovin i hun i hmang zel maw?
A hriattir che ngaithla la i nunna a ral hma hian,
Chatuan boralna lamah i kal ang e.

Ropuina leh mawina te i thuam famkim in bel in,
Chapo tak leh muang taka i awmlai hian;
I chhiatna tur hnaiber chu i mawina ah khan a ni,
I chhuang a nih chuan Lalpa chu chhuang zawk rawh.

Continue Reading | comments

Engmahin a chhang lo

8 Feb 2015

Satu: Vohbik

Gethsemani hmun chu an lo thleng a,
Venpui turin Isuan a sawm vel e;
Rilru lungngai thihna khawp tuar in,
Abba nangma thu ni rawh se a ti.

Venpui tur a sawm ten menpui silo,
A tawk tawh e a hun a thleng dawn ta;
Man tir tu tur chu a lo hnai e,
Rabbi tiin chhinchhiahna chu a hlen ta.

Khandaih leh talhtum nen Lalpa an chhawm,
Venpuitu ten hlau in an thlahthlam ta;
Tihhlumnan dawt a hekin an chhawn,
Krista Pathian fapa i ni em? tiin.

Engmah in i chhang lo maw, an hekna che zozai hi?
Tualthatu Baraba hi nge, Juda te lal hi ka chhuah dawn?
Juda te lal an tih a hi, engtin nge ka tih tak ang le?

Sipai hoten nuihza siam nan an hmang,
Hlinglukhum an khum tir puansenduk nen;
Chilchhak in chibai elsen an hlan,
Chibai Juda te lal tiin an nuihsan.

Golgotha hmun chu an lo thleng a,
Bawhchhetute zingah an chhiar tel e;
Juda te lal tih hekna tarin,
Suamhmang pahnih karah chuan an khengbet ta.

Kraws ata lo chhuk ta che,
Mite tidam thin tu chu Krista chu i ni lo em ni?
Keni pawh min tidam ve ta che
Midang mah a ti dam thin a, mahni a intidam thei silo.

Engmah in a chhang lo maw an hekna zawng zawng zozai kha?
Ka Lalpan thiamthu a sawi theilo i thiamlohna leh kei vang a lo ni;
Ka Pa engah nge min kalsan tia thlaphang a au kha,
Kan sual man bat a tlak zo ta Pa lung a awi ta e. (2)

Continue Reading | comments (2)

Inhrilh dun ang

6 Feb 2015

Phuahtu: J. Lalthlengliana (Tetea)
Satu: J. Lalremruati (Sentei)

Lawmlai zalengin min phuar tanglaiah, dawn reng, aw! a sei ngei,
Sakhmel tawn loh chang ni hian thinlaiah zunleng ngaih a na ngei;
Suihlung a leng tuantul reng ka dawn theilo di bawihte,
Kar lam a hla nang nen dar ang chhai tur an,
Engtin min han ngai ve che maw?

Rinawm ten aw lo vawng la, kan tiamsa hmangaih biahthu,
Chutin tawnloh kar awmkhawhar suihlunglen biahthu zawng te;
Dar ang tawn leh ni chuan e, nem ten aw inhrilh dun ang.

Nang ngai reng a duhthuleng sam a tlaini len hi bang ang maw?
Nang tawn loh nan chhun a rei tiin zankhua reng hi a sei si;
Vangkhua a zau thlawn ka suihlung min hnemtu i awm silo,
Mahriak ten awmhar lunglen ka tuar nang e,
Sakhmel tawn tur i awm silo.

Zankhua a lo tlai hian maw mahriak ten chung siar eng hnuai ah,
Ka lo vai e riakmaw valeng iangin di ngai suihlungleng hi;
Di engtin hian min lo ngai ve thin che maw i zun ngai hi?
Lungchim ten pawmin ka fawp vawng vawng nang che,
Dar ang tawnni lo her thuai se.

Continue Reading | comments

All Time Top Chart

 
Copyright © 2008. Four Brothers' Mizo Lyrics - All Rights Reserved
Back To Top
Design: ToMZ