2 May 2015

Di tleitir

Phuahtu: John Mawitea & Mapuii Fanai
Satu: Malsawmtluangi


Ka ngai em che aw di tleitir hmeltha
Ka tan par in lo vul reng la;
Chutin runhmun kan lendun theihna turin,
Damchhung hun hi Thapui nang nen.

Hlimten di lungrun i chen ang aw,
Nunhlui mualliam hnu dawn kir tawh lovin;
Hlimten hma hun tur i thlir zel ang,

Aw di lungrunpui ka hmangaih ber i ni,
Tlaikhua kan var dun lai zawng kha;
I tawngkam tha ka tan hian a hlu si,
Ka tan hian hlimna ber i ni.

Kumtluang in nang nen vul reng ang aw,
Lungdumtu nang lo he lei ah hian e;
Tawn ka inring lo valmawi nang lo.

Hun kha leh chen kha e damten kan lengdun,
Tunah nunhlui mual an liam ta;
Ka ngai vawng vawng che ka thinlai hnemtu kha,
Damten khua hmun lengdun leh ang.

Ka tan chuan in ka thlang lo lengdang,
Nunhlui mualliam hnu dawn kir tawh lovin;
Hlimten hma hun tur i thlir zel ang.

0 COMMENT

Post a Comment