27 Jun 2015

Di

Satu: Zualbawihi (R. Lalhmangaihzuali)

<Kumsul tam pawh liam mahse
Nangngaih banzai reng ka rel thei silo
Hei chauh hi ka hlan nang che.>


Di, i zun ngaiin tlaikhua ka var leh thin,
Mahse, nang chuan in dawn zai mi rel silo maw;
Lunglam ka vai sei thlawn e, kei lungmawl hian.

Sakhmel intawnni kha reilo te mah nise,
Lungruk a hlim ngei e ka tang ah reilo mahse;
I bei lai nite kha aw, nghilh thei hian ka mawi lo.

Theihse ka lunglen hi amten i kiangah ngei,
Hlan che ila ka chan i dawn thiam tur a;
I anka nem min hnemtu ka nghak reng a sin.

Zanmu chhin zai rello hian ka dawn thin che a sin,
I zun ngai riang lungmawl hi ka vai ruai e.

Ooo..Ooo..Di, i zun ngaiin tlaikhua ka var leh thin,
Di, i zun ngaiin tlaikhua ka var leh thin;
Mahse, nang chuan in dawn zai mi rel silo maw,
Lunglam ka vai sei thlawn e, kei lungmawl hian.

0 COMMENT

Post a Comment