Khua hmun loh Di

31 Aug 2015

Satu: Lalrindiki Khiangte (Daduhi)

Zaleng tleitir tuai zawng an tam ngei,
Mahse, ka chhailai di chhingzo tur;
An awm nem maw lung zawng a dum ngei,
Ka thinlaiah lungrun i khat liam.

Mahse, suihlung len zual chang ni hian,
Sakhmel tawnni awm lo, kar a hla;
Khua hmun loh di neih zawng a pawi ngei,
Zan laikhum zal reng a har thin.


Mahten ka dawn chang hian nunhlui te,
Hlimten puan ang kan inpawm lai ni;
Ka dawn thui ngam nemaw ngaih lungrun,
I zun chhawl ang min ban, a na e.

Awle, duhlai rinawm te in aw,
Lengdang tawnah lung lo her lo la;
Khuanu leng malsawmna kan tawnah,
A her ngei ang, runhmun a len nan.


Continue Reading | comments

I come over (Mizo hla)

30 Aug 2015

Phuahtu: Pastor K.Rohmingthanga
Satu: Janet K.Lalrinpuii


Khawvel ropuina leh a mawina ten,
Min chim a vakvel ka hringnun hi;
A ropuina leh a mawina aw...an râl leh thin,
Isua chauh hi awm hlen tur a ni. 


I way then splen uai wooo,
Over I come you there;
I glaiden over there,
I come you go I there;
Aw Halleluiah,
Aw Halleluiah, Amen Amen.


Ka hringnun hi a chau zual thin,
Ka chakna Lal Isu ka ngai zual che;
I ropuinan min siamthar rawh aw..,
Ka Lal ka chhandamtu, Ka ngai em che aw....ka ngai em che.

Chhawlthingte anlo vul si thin,
An chuai mawiten an vul leh thin;
Lalpa i thuthlung fate hi aw...chauva awm te hi,
I hmangaihna in min dinthar leh rawh.

Van dumpawl piah khawpui mawi chu,
Thuthlungfate rammawi a ni;
I hming thianghlim ringtute chu aw....kan la leng ang,
Hreawm lunggaihna reng reng a awm tawh lovang.

Continue Reading | comments

A na chuang ngei e

25 Aug 2015

Satu: Joseph Zaihmingthanga

Mahten ka dawn thin a, awm khawhar chang hian,
Nangnen a hlimte a kan lenlai te;
Tudang ngailo te a kan nuih dun lai,
Nghilh thei reng hianin aw ka mawi silo,
Thinlaiah i cham reng mai.

An phallo maw i chun leh zua ten,
Nangnen a runhmun kan len dun..aw;
Kei a riang suihlung mawl tuar an zawng,
A na chuang ngei e, aw tuar har lungrun..nang ngaih.


Chun leh zua hal vanga inthen mai zawng;
Thinlai ruk reng hi aw a dam thei lo;
Kan tiam thudi zawng te a thamral an,
Ka phal thei lul lo aw luahloh lungrun,
Hmangaihna a chuai ve silo.

Hun leh ni te aw an her liam zel a,
I chun leh zua duhaisam val nen chuan;
Hlimten leng nang che aw luahloh lungrun,
Kei pawh phutawk thaleng dang bel turin,
Ka liam ta nge mangtha mai le.
Continue Reading | comments

Beramno lenna

5 Aug 2015

Phuahtu: Lalnunpuia Hrahsel
Satu: TBC Zaithanpuia

Hla tak hmuh theih piah lama,
Romei zam piah lamah sawn;
Hmun hring leh engno damdiai,
Chawlhna luikam mawi tak chu,
A awm lungduh te lenna.

Aw, chu hmun ropui leh nuam,
Van lal kiangah chatuan in;
Ka lei thawhrimna chawlhsan in,
Hlimin ka la leng ve ang.

Tlaini tla kawl eng mawi,
Thlang an saw eng ri riai e;
Chu hmun lung ti leng piah ah,
Kawlvalenchham piah ah sawn,
A awm beram no lenna.

Chung van boruak thiangah,
Murva ten dar an chhai e;
An iangin keipawh chutah,
Thla in ka thlawk ve ang a,
Beramno fak a zaiin.

Sawtah thlan piah ah sawn,
Thih inthenna a awm tawh lo'ng;
Hmangaihna tlantu Isua,
Ka tan a thlafam chang hnu,
Beramno fakin an zai.Continue Reading | comments

All Time Top Chart

 
Copyright © 2008. Four Brothers' Mizo Lyrics - All Rights Reserved
Back To Top
Design: ToMZ