5 Aug 2015

Beramno lenna

Phuahtu: Lalnunpuia Hrahsel
Satu: TBC Zaithanpuia

Hla tak hmuh theih piah lama,
Romei zam piah lamah sawn;
Hmun hring leh engno damdiai,
Chawlhna luikam mawi tak chu,
A awm lungduh te lenna.

Aw, chu hmun ropui leh nuam,
Van lal kiangah chatuan in;
Ka lei thawhrimna chawlhsan in,
Hlimin ka la leng ve ang.

Tlaini tla kawl eng mawi,
Thlang an saw eng ri riai e;
Chu hmun lung ti leng piah ah,
Kawlvalenchham piah ah sawn,
A awm beram no lenna.

Chung van boruak thiangah,
Murva ten dar an chhai e;
An iangin keipawh chutah,
Thla in ka thlawk ve ang a,
Beramno fak a zaiin.

Sawtah thlan piah ah sawn,
Thih inthenna a awm tawh lo'ng;
Hmangaihna tlantu Isua,
Ka tan a thlafam chang hnu,
Beramno fakin an zai.0 COMMENT

Post a Comment