20 Mar 2016

Val to lo

Satu: Siamthangi Hauhnar

Lai khum zalin a dawn vel a,
Engan nge maw kei val ve hian;
Tu suihlung mah ka len zawh ve loh le,
Ka tan chantawk an piang lo nge;
A piang tawh hi ka chang lo zok,
A pawi love ka leng ziai ziai mai ang.

    Khawnge leng ang aw, leng rei ta sa sa,
    Leng zel ang aw, leng tar law law ang;
    Tu kan phu lo, tu'n min phu hek lo,
    Hraileng awi lovin val ka fam mai awm e.

Vangkhuaah ar ang a vai a,
Tleitir run tin a kai pawhin;
Tu suihlung mah a leng zo chuang lo ve,
Lenghnar ar in an hnar hawng a,
Lunghnurin riahrun a pan a,
Lungdi tawng loten a zal leh ngei ngei thin.

Mahse, thinlai dam ve deuh nan,
Lenrei pui tal awm ve sela;
Suihlung len zual chang ka bel ve ang,
Mahse maw, an awm tawh si lo,
A pawi love, a pawi chuang lo,
Mahte'n dam lai ni ka chen zo vek mai ang
-------
Hlathu rawn thawh tu: Feli Hauhnar 

0 COMMENT

Post a Comment