16 Nov 2017

A har ka ti lunglawm kim

Satu: Mimi Renthlei

In runsang ka lo lawi chang hian,
Nau ang hlim thin mah ila;
Pawmlai lo lungdi sakhmeltha,
A har ka ti lunglawm kim.

I tang belin biahthu di tinkim in hlan mah ila,
Han dawn ve teh kan nun hi tuar har ka ti;
Engtin awm maw, i zun ngai reng reng hian maw,
Nang ngaih bang thei silo

Ngaihlai lungdi chul chang mahla,
A zual zel si hmangaihna;
Min dawnpui ve la ka chan hi,
Enchimloh sakhmel tha sensiar;
Min dem lul suh i zun ngai hi.

Ka dawn ngam dawn em ni vala,
Anka nem rial ang dai tur;
Di ngaihlai kumtluang nang then chu,
I zun ngai hian ka zuam lul lo.

La...la..la..la..la.....

I tang belin biahthu di tinkim in hlan mah ila,
Han dawn ve teh kan nun hi tuar har ka ti;
Han dawn ve teh kan nun hi tuar har ka ti.0 COMMENT

Post a Comment