19 Nov 2017

A hnen rawn pan la

Phuahtu: R Lalremruata (Parema)
Satu: Fiona Pachuau

Lungngaiin i hun zawng i hmang mai maw?
Mahni inkhawihna in maw tap in run mai thin le?
Rawn pan mai la, thlamuantu, hmangaih in a sawm reng che,
A tangah hian han bei ve la kian zai i rel lo'ng

A hnen rawn pan la, 
Hmangaihtu Lal Isuan a nghak che;
I hliam, i tuarna, a hnen thlen la, 
Hmangaihna chuai ve ngai lo chuan;
A tuam dam zel ang che.

I nunah chhum thim a lo lan chang hian,
Mangang in i buai thin maw?
Beidawng in i rum mai maw?
Rawn pan mai la hmangaihtu,
I phurrit zawng a hnen thlen la;
Hahchawlhna, damna i chang ngei ang,
Muanna famkim chu.

Lungngaihna ruamah kir leh tawh lovin,
Chatuan damna kim chang turin;
Cheng reng ang che a kiangah

0 COMMENT

Post a Comment