27 Nov 2017

Ka lo kir e

Satu: Maria K Laldingliani

Kum tam tak chhung hmangaihtu hre lo in,
Am ten ka hmang ka vanglaini te;
Mahse ka nun a lo ngui zo a,
Khawhar takin ka rum vawng vawng thin.

Ka Pa van ropui a mi,
I chungah, nangma chung ngeiah ka lo sual ta a;
Fa a vuah tlak ka tling zo tawh love,
I bawih ni turin ka lo kir e.

Ka kal zel dawn ka phatsan tawh lovang,
Ka hmangaih che ka thinlung nei la;
Ka tan khawvel ka khengbet tawh ang,
Ka nunna kraws ka chhuang zel tawh ang.

Sual kawng zawh a ka pen bo phal suh la,
Thlemna lakah ka nun veng ang che;
Chutin i hnen ka lo thlen hunah,
Ka lawmna chu a parvul tawh ang.

0 COMMENT

Post a Comment