25 Nov 2017

Ka nghakhlel

Phuahtu: John Mawitea & Mapuii Fanai
Satu: Blue Corn, Zorinzuali Khiangte

Sikni kawl eng no riai, awi maw! kei zawng e lung min len e,
Chhingkhual an mahten ar ang ka vai e;
Ka vang khawpui thlen hlan ka nghakhlel.

Chhungkim ten Lal piang champha,
Lenrual te nen hlimten hman leh ka nuam;
Chutin kan vangkhua pan in ka lo haw thuai dawn e.

Tlangsam par siu siau in tlaitla lenkawl, aw, a mawi chuang e
A sei bil tawh lo'ng e ar ang ka vaih khua;
Chhingkhual a tuanni a rei tawh lo'ng.

Sikni kawl eng no riai, awi maw! kei zawng e lung min len e,
A sei bil tawh lo'ng e ar ang ka vaih khua;
Chhingkhual a tuanni a rei tawh lo'ng.

0 COMMENT

Post a Comment