27 Nov 2017

Ti em em lo hian

Phuahtu: Zoremi Colney
Satu: Zualbawihi

Suihlung rual lai di ka dawn kir, ka dawn kir thin,
Lung di, ti mai a nang nen sam ang kan inthen hi;
A ngur nun iang loh vang em ni nge lengdang vang zawk,
Min hlan ve ta che.

Hrilh in sawi thiam a har ka ti,
Ti em a ka thinlai na tur pawh dawn zo lo a;
Suihlung i her mai hi lungmawl tuar an zawng e,
A har a sin!

A riang tawnah biahthu min hlan lai khan,
Lungrun engan i tum suihlung min lo hlan mai loh;
Hmanah min lo hlan ni la chuan ti em em lo hian,
Ka tuar ve tur a.

Awle, i thlan lamtluang chu zawh zel ta la e,
Suihlung chhir zai han rel lul lo'ng che aw;
Keipawh khuanu zarah dam ten ka thinlai na zawng,
A dam ve ngei ang.

0 COMMENT

Post a Comment