13 Dec 2017

Di chhawrthlapui

Phuahtu: V Thangzama
Satu:  Vanlalruati, Baby Malsawmtluangi

Zanin chu ka di chhaktiang chhawrthlapui,
Sakhmelah ka thlangber che;
Min tum ve che maw lo her hnai che maw,
Tlaivarin ka nghak ang che.

Ka di chhawrthlapui i no kher mang e,
Lei  thim enla muan ang che;
Lenlai chen a leng zawngte min hnem la,
Liam lul suh la ding reng rawh.

Theihchang teh sela lamtluang chhui dunin,
Suihlung ka rualpui tur che;
Mahse, rauthlaleng lamtluang emni zawk,
Lungmawlin ka ngai thiam lo.

Ka di chhawrthlapui hlei nga chu zuan la,
Lo let leh la ka tawnah;
Sakhming ko che in zanlalnu tiin,
Tuan rel lo la chamreng rawh.

0 COMMENT

Post a Comment