13 Dec 2017

Tuai duh lawmlai Valte

Satu: Vanlalruati, Rebek Vanlalpeki

Saisenteta rianghluanan ka tuai enchimloh te,
I lo piang mi zawng laiah riang bik an maw;
Zoram leh hnam hmangaih luat vang hian  e,
I chun leh zua ten kan lum zo lo che.

Tuai duh lawmlai Valte aw, 
I lungtum kan ring thei lo thlafam chan hi;
I chun leh zua unau zawng te hian,
Kan ngai em che, aw, lamang lo let leh rawh.

Chutin khuanu leng zarah damten i lo seilian a,
Chun leh  zua duatten hming koh Valte;
Hraichawi zingah kan chhuanber lai che a,
Thlafam vangkhua maw min  chansan tak le?

I pianni leh Lal piancham lo intawng te kha aw,
Chhungkimten par ang kan lawm thin kha;
Tunah piallei thimah run i nghah chuan,
Kan theihtawk chu maw parmawi hlan che hi.

I sakruang piallei daiah rial angin ral mahse,
Rauthlain chatuan ramnuam i thleng tawh si;
Aw, chutah hringnun buaina ram pelin,
Hmangaih Lalpa chu i fak bik ta maw.

Tuai duh lawmlai Valte aw, 
I lungtum kan ring thei lo thlafam chan hi;
I chun leh zua unau zawng te hi,
Min lo hmuak ang  che van  kawtthler mawiah chuan.

0 COMMENT

Post a Comment