30 Jan 2018

Ban zai a rel thei lo

Phuahtu: Anthony Vanlalrawna
Satu: Zoherliani


Zingtian daifim iang reng a thlang har tui luan,
Zobawm senhri par iang sakhmelmawi hluan mi u;
Lengtin i khum zo ngei kei ka tan zawng,
Nang chhing zo an awm lo vanhnuai he lei chinah.

Suihlunglen hian ban zai a rel thei lo,
A zual zel thin nang ngaih ka thinlaiah, Mapui;
Thuva awmhar iang in rairah ka riang mang e,
Awmkhua a har min hnem zo an awm lo duhlai, aw, nang lo chu.


Thliah hnu chhawl ang ka uai i zunleng zamah,
Thalbawm romei iang in a zing riai thinlaiah;
Hrualhrui ang in min phuar ka tang laiah,
Ka tuar nem thei lo e nang ngaih suihlunglen hi.

Nang nen suihlung rual a reitlangpui chuan a,
Tudang ngai lo te a hlim zai kan vawr lai kha;
Puan ang a thar leh thin ka thinlaiah,
Nghilh ni i awm dawn lo lunglen a bang thei lo.

Chhun ni a rei zo lo, i kiangah chuan maw,
Zankhua a sei leh si, i tel lo chuan, Mapui;
Lenna tlang dang hi e, ka tuar thiam lo,
I tel lo chuan bawihte, tlang tin a ngui ruai e.

0 COMMENT

Post a Comment