30 Jan 2018

Ngaihlai mi u

Phuahtu: R Sawithanga
Satu: Zoherliani


Hmanah kan nunhlui ka dawn in,
Auh ruai ruai hi nuam mang e;
Tawnmang an chang zo ta si a,
A ngai hian luaithli ka nul bang thei lo.

Ka hawi ngam lo kan sul i hnu zawng te,
Thalkhaw romei lentupui a zing riai;
Thlawk a leng in va fang vel ila aw,
Ngaihlai mi u rauthla tal cham ang maw.


Ka tir ang che huiva lenthiam,
Suihlunglen biahthu hril turin;
Thlawk in leng la min auh ang che,
Kei ka lungdi thadang ainawnpari.

Mi tawnah thlangkhuandim lo hian,
I ngai a riang hi min awm la;
Kumtluang a inthen lo tur in,
Hmangaihna par ang lo vul zel rawh se.

0 COMMENT

Post a Comment