22 Apr 2018

Nem ten

Phuahtu: John Mawitea & Mapuii Fanai
Satu: Elizabeth Zodinpuii


Ka theihna zawng hlan in i tan ka inpumpek a,
Ka thinlung ngaihtuahna chu i luahkhat zo ngei e;
Anka nem biahthu der nen zawng ka dawi lul lo che,
Ka hmangaihna neihchhun ka hlan che a sin.

Mahse, tunah hmangaihna par tlan dun tur a,
Min tiam kha i thliak ta si maw;
I lenrual an thup zo silo,
Lengdang tang i lo bei reng si.

Engtinnge tawrh zai ka rel tak ang le?
Engtinnge lenrual hmaah ka hawi ve ngam tak ang le?
Mahse, hei chauh hi ka ngen a che,
Hmangaihna ka hlan che kha min hlan kir lul rawh,
Chutin nem ten ka tuar mahna!


Ka hlimna leh lawmna ka thinlung nghahna chu,
Nang chauh i ni a sin duhlai thadang mi u;
Lengdang tawna lungher tur chuan ka ring lul lo che,
Kumtluang hmangaihna rinawm ka hlan che a sin.

Aw, engtin min hlan thiam i dawn lungruk si lo,
A ngur nun reng ka iang zo lo maw;
Tleidang tawnah lung her leh hi,
Kei zawng e ka zuam mawlh si lo.

0 COMMENT

Post a Comment