23 Nov 2022

Kumhlui nunhlui

Kumhlui nunhlui

Phuahtu: Manuna
Satu: Manuna


En teh bawihte, kan nun mual liam tur saw,
Tawn leh tawh loh turin mual a liam dawn;
Kei zawng ka ngai lenrualte nen hlimte'n,
Zai kan vawr lai kumhlui an chang tur hi.

Kumhlui nunhlui ngaiin au mah ila,
Chhan zai reng min rel tawh si lo;
Kei zawng ka ngai nang nen kan hlimlaini,
Mual liam tur saw, ka ngai a ni.

Engtikah mah tawn leh tawh loh tura'n zawng,
Ka phal thei lo, ka phal thei mawlh lo;
Piaralah tal tawn leh ka nuam asin,
Kan hlimlaini ka ngai kumhlui chang tur.

Hmanah chuan e, hlimte'n kan nui za thin,
Hun liam tur reng kan dawn ngai lo;
Tunah erawh kumhlui nunhlui ngaiin,
Kan au ruai che, kir hian i mawi si lo.

Na..na..na...na..na..
Na..na..na...na..na..
Na..na..na...na..na..
Na..na..na...na..na..

 Malin ka awm lawng (lo'ng)

 Malin ka awm lawng (lo'ng)

Satu: Stacy Punte, Isaac Hnamte, Lalremsiami (Nunu-i), PC Vanlalhriati

Tui thuk tak ka dai lai pawhin,
Ka hnenah i awm ka hria;
Meipuiin min chim buai mahse,
Min hneh lo vang tih ka hria,
Thihna luikawr ruam ka zawh paw'n,
Ka hlau lo vang,.

Malin ka awm lo'ng,
Malin ka awm lo'ng,
Ka hma i hruai zel ang,
Min kalsan ngai lo vang,
Malin ka awm lo'ng,
Malin ka awm lo'ng,
Ka hma i hruai zel ang,
Min kalsan ngai lo vang.


Lungngaihna chhum zing karah pawh,
I engin a chhun tlang thin;
Thim chhah mahse min hneh thei ngai lo vang,
I hnen lam ka rawn pan e,
Ka hmelma zawng zawng min do sak a,
Ka hlau tawh ngai lo'ng.

A mak ngei e min tlanchhuak,
Ka fa i ni min ti,
A mak ngei e min tlanchhuak,
Ka fa i ni min ti,
A mak ngei e min tlanchhuak,
Ka fa i ni min ti,
A mak ngei e min tlanchhuak,
Ka fa i ni min ti,
A mak ngei e min tlanchhuak,
Ka fa i ni min ti,
A mak ngei e min tlanchhuak,
Ka fa i ni min ti.

Ka chakna leh invenhimna,
Ka inhumhimna i ni,
Fiahna leh harsatna ka paltlang laiin
I rinawm zia i lantir thin.

Malin i awm lo'ng,
Malin kan awm lo'ng,
Kan hma a hruai zel ang,
Min kalsan ngai lo vang.

 Duhthusam

 Duhthusam

Satu: Khai, Sabina Sawmi

Zan thim meichher te tak te ang maiin
Wine ang hlu thutiam duhawm tak chu
I kiangah ka awm reng ang
I kut ka vuan zel ang
Min ring rawh ka di bawihte
Thil pakhat chauh ka ngen a che
Chatuan a hlimna tawp ngai lo chu
Duthusam pha lo mahse
Ropui viau lo mahse
Nang chauh hi ka duh a che.

I’ll be here (I believe)
As always (I believe)
I could never forget you my love
And your smile (I believe)
When you’re here in my arms
You’re the eternal source of light in my life.

Cause your love is so sweet, you are my everything
These words are more than just sweet, nothings
I’m not going to change
No I will never change
And I will always watch over you
You light up my life, you’re the one in my life
Even when I may lose everything
I will never regret and keep on loving you
You’re the only one that’s in my heart.

Nang nena kan pum khat na hi
Engman min then hrang thei lo'ng e
A nuam leh a hreawm pawh
Engkim kan tuar za ang
Thihnain min then hma chuan.

Min tiam rawh (I’ll be here)
I chauh changin (I’ll be here)
Ka ang chhungah lo chawl ang che
I nui hmel (I’ll be here)
In a mawi na a hloh lo'ng
Ka tang laiah i bei thlengin

Cause your love is so sweet, you are my everything
These words are more than just sweet, nothings
I’m not going to change
No I will never change
And I will always watch over you
You light up my life, you’re the one in my life
Even when I may lose everything
I will never regret and keep on loving you
You’re the only one that’s in my heart.


 Zoram Lalpan malsawm rawh se

 Zoram Lalpan malsawm rawh se

Phuahtu: Tha Hnem (New Zealand, Nelson)
Satu: Trio Bib


Sual sipai darfengin pawngnêkin,
Lalna an chan vangin maw;
Kawl ram chu lungngaih chhum zingin a bawm e,
Nun tam a liam, vangkhaw mawi senmei an chang,
Kan neih thil zawngte chânin kan vai e,
Aw, ka thin, zo chhum ang a zing ruai e

Chin refugee an tlan a,
Zoram khawtlang u leh nau zawngte chuan;
Min hmangaihna lantirin,
Kawng tinrengin min tanpui,
Keini khawchhak unau zawngte pawh hian,
He chanchin mawi leh duhawm hi,
Nghilh ni kan nei tawh dawn lo,
Zoram Lalpa'n mal sawm rawh se.

Chin val tha huaisente tang zel r'u,
Duhaisam in thleng ngei dawn;
Zam lovin hmalam panin kal zel ula,
Kan damna, kan innghahna, kan chhuan chhan inni,
Ram danga leng te'n kan hmangaih che u,
Kan dawn lungrukah maw in cham reng thin.

Hnehna chu lungrualna hi a ni,
Ram chhung leh pâwn, kan zâin;
Bang lo tein theihtawp i chhuah zel ang u,
Kan lungduh chung Pathianin min hriat pui se,
Kan retheih, kan tuar mittui zawngte hian,
Kan Pathian lairil khi han thleng rawh se.


 Ka lung di

 Ka lung di

Satu: Mami Varte

Kei zawng rai ka rah chuang bik em ni?
Ka hmangaih lung di ka luah zo si lo;
A ngur nun iang lo kei ariang hian e,
Rosum ka ngai mang e, ka lungdi luah zo ve tur hian.

Tawnmang mawl mai ang chang se thenna biahthu zawng,
Chhingmittui far chung zela kan in hlan kha;
Min hnem thiam reng ka tawng si lo,
Lung ka vai ruai e, suihlung a leng thin e,
Ka tuara'n vanpui lo chim, ka lungdi ka luah zo si lo.

Hmelma anka vanga lung i her,
Ka tuara'n a na chuang bik a sin, bawihte;
Ka ngai em che, ka dawn vawng vawng che,
Ka thinlaiah dawn lungruk chhungrilah ngei hian.

I chun leh zua lungdum ngei chu, aw, va pawm nang che,
Hawilopar thliah ka nuam e, nang nghilh zai ka rel nan che;
Aw, Khua tuah loh di tawn zawng a na ngei e.

 

 Tawnthar Di

 Tawnthar Di

Phuahtu: Vanlalruati
Satu: Vanlalruati, Mami Varte


Kan runsang lo kai ve la,
Aw, tawnthar di valmawia;
Lungchimte’n ka lo pawm nang che, Tleitirin,
Hmangaih thu hril dunin,
Runhmun lenzai i rel ang aw?
Min hrilh rawh idawn lungruk ka kiangah ngei.

Ka hmangaih che, ka hmangaih che,
Runlum puia'n ka thlang ber che;
Mahse tleidang tawnah lunglai her lo lang aw?
Lenna tlang dang rih mahse,
I vawng tlat ang kan tiam kha,
Tahchuan lungdamte'n kan intawng leh dawnnia .

Lengdang pawmlai i nih chuan e,
Ka tuara'n a na dawn ngei;
Mahse, dawtthu min hlan ka ring love,
Ngaihngamtein chhunni ka lo chhiar ta'nge.

Aw, ka hmangaih che, ka hmangaih che,
Runlum puia'n ka thlang ber che;
Mahse tleidang tawnah lunglai her lo lang aw?
Lenna tlang dah rih mahse,
I vawng tlat ang kan tiam kha,
Tahchuan lungdmte'n kan intawng leh dawnnia

Lengdang pawmlai i nih chuan e,
Ka tuara'n a na dawn ngei;
Mahse, dawtthu min hlan ka ring love,
Ngaihngamtein chhunni ka lo chhiar ta'nge...


 Chhaithar di

 Chhaithar di

Satu: Mami Varte

Hmangaih valmawi, tang dang belin,
Lung min hersan leh si maw;
Tawrh thiam zai hi ka lo rel e,
Kei pawn tang dang belh tur zawng.
Ka vai chuang hlei lo'ng e.

Ka di puan ang chul tawh hnu kha,
Kohkir zai ka rel lo, lung ka chhir lo;
Tunah ka tawng di duhaisam,
Zaleng zawng i khum zo ngei,
Lung ka chhir lo.


Nunhlui zawng kha ka tan puan ang,
Chulin ka ngai tawh bik lo'ng e;
Hlimte'n nuihzai ka rel ta'ng e,
Lunglawm tikim chhaithar di,
Tawngin laitual hlimte'n ka leng.

 HATDL (Hmangaihna a tlawm dawn lo)

 HATDL (Hmangaihna a tlawm dawn lo)

Phuahtu: Mami Varte
Satu: Mami Varte


An sel, an sel, an sel e,
Ka di, hmangaih an sel e,
Zatlang relthang kan phur e,
Mahse, hmangaihna a zual zel si.

An sel, an sel, an sel e,
Ka di, hmangaih an sel e,
Zatlang relthang kan phur e,
Mahse, hmangaihna a zual zel si.

Aw Di, zam lo'ng aw,
Tudang kan ngai lo,
Nghilh lo'ng aw...
Hmangaihna a tlawm dawn lo,
Hmangaihna a tlawm dawn lo,

"An sawi, an ti," thuleng vak vel,
Heng vang hian e kan nghing dawn lo,
Kan kar hmangaihna a zual zel si nitinin.

Selna anka kan phurh zawngte hian,
Min ti chauvin min beidawngin min siam thin mahse,
Nang ka kiangah i awm chuan engmah reng hi ka hlau lo.

Zaleng zanwgte hian hrethiam lo mahse,
Kan kar hmangaihna vul tir zel ila rinawmin.

Hmangaihna a tlawm dawn lo,
Hmangaihna a tlawm dawn lo,
Hmangaihna a tlawm dawn lo,
Hmangaihna a tlawm dawn lo,
Hmangaihna a tlawm dawn lo.

 Phu loh thapar

 Phu loh thapar

Satu: Mami Varte

Hmangaih ber, aw, ka ngai em che,
Nang nen tudang lengdang ngai lo te'n len ka lo nuam;
Ka duh luat vang chein runhmun len dun hun her thuai se.

Lungdum ka tawng sakhmel duhaisam,
Leng zawng zingah i mawi chuang e;
Sakhmel kimtlang lunglawm tikimtu,
Ka tan par ang chuai lo turin,
Vul reng ang che, aw di enchimloh,
Vul reng ang che, aw di enchimloh.


Ka dawn ngai lo nang ka tawn tur,
Phu loh thapar ka tawnah a vul e ka tawn di hi;
Kei rairah tan hian suangtuahna pawh a luah ngai lo.

Hmangaih ber, aw, ka ngai em che,
Nang nen tudang lengdang ngai lo te'n len ka lo nuam;
Ka duh luat vang chein runhmun len dun hun her thuai se. Ana e

 Ana e

Satu: Mami Varte

Engdang ka dawn lo,
Ngaih ber di, nang nen kan lenlaini,
Nunhlui an chang mai tur hi,
Ngaiin ka dawn vawng vawng,
Hallo tea buan ang pawm lai.

Ana e, phurhzawh loh zuna uai hi,
A rem si lo runhmun len;
Aw, enga'n nge tiang leh tur hian,
Biahthu di min lo hlan le?


Chantawk khuarelah damte'n,
Lungawi dan tal thiam ila,
Nemte'n ka tuar dai mai tur,
Mahse, a na vawng vawng,
Luah loh tur di zuna uai chu.

Eng dang ka dawn lo,
Ngaih ber di, nang nen kan lenlaini,
Nunhlui an chang mai tur hi,
Ngaiin ka dawn vawng vawng,
Hallo tea buan ang pawm lai.

 

 Ana chuang e

 Ana chuang e

Phuahtu: Kima Chhangte
Satu: Mami Varte

Thinlai ruka'n i thar leh thin,
Ngai ve maw nunhlui zawng te;
Zamual liam tawh mahse,
Fam changa mual ka liam hun chuan,
Hei chauh hi vawng reng rawh aw,
Ka thlang ber che asin.

Kei ka tan nang ang reng hi,
Tawng leh thei hian ka inring lo;
Engkim hian nang min ngaihtir,
Mitthlaa'n i cham reng si,
Theih ni sela runhmun leng dunin,
Fanau maltluan chawi dunin,
Vahkhuai par tlana leng dunin,
Kumtluang atan lendun zai relin,
Mahse, i rem tawh lo,
Di, Mangtha mai le.


Chhawrthlapui leh siar zawng paw'n,
An hai lo'ng kei ka suihlunglen;
A leng em a ni, lungrun,
Lentu thingtin a zing riai e,
Tlaitla engmawi ka thlir mittui nen,
Ka tuara'n a na chuang ngei.


 Lenrual hlui

 Lenrual hlui

Satu: Mami Varte

Tlaikhua lo ngui, aw, a ngui chuang,
Lenrual kan kim ta si lo;
Aw, ka dawn kir vawng vawng,
Nunhlui hnutiang mual liam hnu.

Aw, khawiah tuan che u maw,
Lenruahlui lungduh zawngte kha;
Tlangtin, mualtin chuan a thlir velin,
Ngai ve hian ka ring thin,
Ka lenrual hlui zawngte khan.


Hmanah chuan lengi kaina runah,
Zaitin kan vawr za thin a;
Engdang kan dawn bik loh kha,
Nunhlui khuarei an chang tur.
    
Nunhlui ngaiin tahkhua sei tur reng hian,
Khuanu'n min duang bik em ni?
Awmhar run zarhliap hnuaiah,
Mahte'n hringnun ka chhiar e.

 Lal piancham

 Lal piancham

Phuahtu: C Dinthanga
Satu: Mami Varte & Ramhlun North Branch YMA Zaipawl


Lalpa ropui ber se,
Khawvel chhandam tura Remna Lal pianni hi,
Amte'n lawmin i zai zel ang u,
Lei chungah hringfa zawngte hnenah,
Remthu leng mawlh rawh se.


Kum sul ang a lo her chhuak a,
Sikni eng mawi leh Lal piancham;
Leng zawng ten hmatiangah thlirin,
A hun leh ni kan nghak.

Chhungkimte'n mahni run ngeiah,
Hman tumin kar lungduh kan kim;
Kan hlim ngei dar ang intawng hi,
Lal piancham vang a ni.

I hlim ang, i lawm ang u,
Lalpa ropui ber se,
Khawvel chhandam tura Remna Lal pianni hi,
Amte'n lawmin i zai zel ang u,
Lei chungah hringfa zawngte hnenah,
Remthu leng mawlh rawh se.


A va mawi em! Lal pian hun pangpar,
Lenna vangkhua thler tin cheimawi;
Lawmna au ri thawm chitin reng,
Lal piancham vang a ni.

Chhungkim lai ka va ngai zual em,
Panlai hun Krismas kan hman te;
Vanglai nunhlui liam hnu zawng te pawh,
Krismas hian a kai tho ve.

 Ka ngai em che

 Ka ngai em che

Satu: Manuna & Mami Varte

Hun her zelin kum sul liamin,
Sikni eng mawi a lo her chhuak;
Bawihte, ka ngai em che,
Hei ang hun hi nang nen hman dun hi ka nuam asin,
Hawn zai i lo rel ve dawn lo'm ni.

Ih e, duhlai, ka zuam bik lo mahriaktea hman hi,
I kiangah ngei ka hlim thin kha,
I hai lo bawihte, kan hlim lai kum te ka ngai a sin.

Lenrual duhte zawng kawpte'n an leng,
Hmangaih banah inkaiin,
Laitualah Lal piancham lawmin zai an vawr asin,
Bawihte, i tel ve si lo, ka va'n ngai che em.

Lenrual duhte zawng kawpte'n an leng,
Hmangaih banah inkaiin,
Laitualah Lal piancham lawmin zai an vawr asin,
Bawihte, i tel ve si lo, ka va'n ngai che em.

 Krimas ni a thleng leh ta

 Krimas ni a thleng leh ta

Phuahtu: Vanmawia
Satu: The Leprosy Mission Choir


Krismas ni a thleng leh ta,
Lal Krista lo pian ni chu;
Van mipui ten an rawn thlah,
Chhandamtu Lal Krista chu.

Hlim takin i zai ang u,
Krismas ni ropui lawmin;
Van mipuite pawh an au,
Tlanna ni ropui lawmin,
Hlim takin i zai ang u,
Kan tan chatuan nunna,
Ni a lo chhuak ta e.


Chung siar thangvana eng,
Khawchhak mifingten an zui;
Zan Berampute an tho,
Bethlehem lam an pan ta.

Saltang chhuahna Jubili,
Kan hnenah a lo thleng ta;
Sual bawih ata lo chhuakin,
Lal thar chibai i buk ang.

 Kan tan Lal thar

 Kan tan Lal thar

Phuahtu: Edenthara Varte
Satu: Temami, Edenthara Varte & S Mawia Pautu


Sikini eng mawi a lo vul leh ta,
Hun lo inher zelah,
A hlu chuang ngei e Chhandamtu piancham Krismas;
Lawm lo reng awm maw hringfa leng zawng zingah.

Chibai bukin i kal ang u,
Bethlehem bawng in tlawmah,
A chung riang Mari chawi nausen chu,
Thinlung zawng zawngin i fak ang u,
Kan tan Lal thar lo pianga chu.


Hnamtin tan kawl a lo eng leh ta,
Davida khaw lamtluangah,
Nang leh kei vanga van ropuina kalsanin,
Lei hrehawm hmun khawhar a rawn bel Van Lal fapa'n.

Tun hi hun lawmawm leh chhandamna,
Ni ropui chu a lo ni;
Aw nei tawh phawt chuan fak rawh se Chhandamtu,
Leiah remna leng se angel zai chhawn ve ang.


22 Nov 2022

 A hming Emmanuel

 A hming Emmanuel

Phuahtu: PC Lalrokima
Satu: Lalthansangi


Lal chungnung leh ropui ber engkim siamtu chuan,
Lei leh van kara palai hna thawk turin,
Lei hmun tlawm a rawn thlang,
Hnutiang a chhawn, van khua a ngui ruai e,
Bethlehem daiah riahrun a rawn rem.

A lo piang Chhandamtu chu,
A zal e, ranchaw pekna thlengah chuan;
Tlawm mahse van leh khawvel Lal a ni,
A hming Emmanuel, Isua kan Pathian chu,
A ram a zau zel ang kinni a nei dawn lo,
Chungnung berah Pathian ropui rawh se.


Nausen lo piang mitin, hnamtin damna tur chu,
Beram vengtu leh khawchhawk mifingte chuan chibai bukin an kun,
Taksa, thinlung kan neih rohlu zawngte,
I hlan ve ang u, Lal thar lo piang tan.

Lei hringmi vanhnuai khuavela leng zawngte hian,
Van ropuina leh lalthutthleng kalsantu,
Angel, Seraften an fak nin loh Emmanuela hi,
Chawimawi, zaitin vawrin i lam ang.

 Ka tan hla mawi ber

 Ka tan hla mawi ber

Phuahtu: Rev. R Lalthanmawia
Satu: HC Zosangliani, F Lalthangmawii, R Zaihmingthanga, C Vanlalawmawii

Kalvari tlang kraws ka thlir a,
Chhandamtu tuar lai ka hmu;
Misual ber thih ai kraws chu thlangin,
A nunna ka tan a hlan.

Ka puang zel dawn ka theih tawpin
Chatuan nun Chhandamtu min pek chu;
Ka damlai ni a tlak hma zawng,
Ka tan hla mawi ber a ni.


Setana'n hnehna chan tumin,
Hmanraw chi kim hmang mahse;
Thihna thiltih theihna chu hnehin
Thlan a ta a tho leh ta.

Hmangaihna mak tak a lo ni,
Khengbettu tan a tawngtai;
"Ka pa an thil tihsual an hre lo
Ngaidam rawh," tiin a dil.

Chhandamtu thihna a thiin,
A thawhlehna nun ka tawm;
A felna ka tan felna niin
Thiam channa kim ka nei ta.


 Krismas kan lawm e

 Krismas kan lawm e

Satu: T Lalengzauva

Kum sul lam ang lo her zelin,
A lo eng Krismas ni lawmawm;
Zaleng zawngten hlim leh lawmin,
Lungrualpui te nen hlim zai vawr e.

Krismas kan lawmna,
Krismas kan lawmna ber,
Kan rimawi leh aw neih zawngte nen,
Hlim leh lawmin i awi ang u,
Hlim leh lawmin i awi ang u.


Aw, hun mual liam ta te zawng kha,
Dawn kirin lungtileng an tam;
Mahse, puan ang i hnawl ang aw,
Krismas kan lawmna niropuiah.

Kar hla a lungduh zawngte khan,
Damte'n laitual lo leng ve u;
Khuanu hualhimna zara'n,
Kan thleng ta Krismas ni ropui chu.

 

 An fawn dim e

 An fawn dim e

Phuahtu: Tintin Lalmuankima
Satu: Lalthansangi


Ram tha leh zual thlen hlan ka nghakhlel e,
Lalpa'n ka tan a buatsaih ram nuam khi;
Chu khawpui angel varte lenna ramah,
Lei lungngaih, tahna ram reng kan ngai lo'ng.

Tlansate an leng e, chu ram mawiah,
Beramno en vel khawpui mawiah chuan;
Lungngaihna te'n thla an zar tawh lo,
Van hla mawi remin, awi maw, an fawn dim e.


He ka hringnun thlaler zinkawngah hian,
Lungngaih, beidawnna ten thla an zar e;
Tapin kan rum thin Lalpa, i ram ngai hian,
Zion khawvar hun kan nghakhlel e.

Damna Isu nunnem, kan ngai em che,
I ram ropui Zion ram mawiah chuan;
Hrehawm leh lungngaih chhumpui a kiang tawh ang,
Hlim zai vawrin lawm a kim tawh ang.

Tui leh thlaraua apiang thuthlung fate,
He leiah hrehawm tuar thin mah ila;
Kan thleng ve ngei ang thuthlung thianghlim vangin,
Chawlhna ram Zion khawpui mawi chu.