8 May 2017

Kumtluang par

Phuahtu:Zirsangzela Hnamte
Satu: Zirngsangzela Hnamte, Lalhungchhungi Pachuau

Chhaktiang kawl engin zing daifim,
Partin tan malsawmna chan tira;
Hmangaih Di tawna ka lunglen hi,
Malsawm siktui thiang chang ve se.

     Uaia chul mai lovin vul reng se,
     Ngaihngam te a hringnun hman ve nan;
     I hmangaihna hi e, ka tan hian,
     Kumtluang Par chang mai teh se aw.

A va lo mak em i zun ngaih hi,
Hun leh ni chhiar pawh thiam a har e;
Min han ngai ve maw ti a dawnin,
A leng hian kei zawng a leng vawng vawng.

Ngaihlai Di thinlai tihlimtu ber,
Anka tawn loh chhung rei thin mahse;
I hlimthla hmangaihna sulsu hi,
Hun leh ni chhiar loten ka thlir vawng vawng.

Chun siar lungruala leng thlirin,
En chimloh nang ngaih a zual leh thin;
Zan mu chhin zai reng rel a har ngei,
Sen nau iang kei zawng tlei har ka ti.

0 COMMENT

Post a Comment