17 Jun 2019

Aw Lal Pathian, i kutchhuak thilsiam tinreng

Aw Lal Pathian, i kutchhuak thilsiam tinreng

Satu: Lalduhsaki

Aw, Lal Pathian, i kutchhuak thilsiam tinreng,
Dawn changin mak tiin ka lo khat thin;
Zantiang siar zozai leh chung khawpui ri,
I thiltih theih boruak zaua lang nen.

Chutin fak che thla in a nuam Lalpa,
Aw, ropui ber! Aw, ropui ber!
Chutin fak che thla in a nuam Lalpa,
Aw, ropui ber! Aw, ropui ber!

Lentupui leh tukram phulleng fan changin,
Sirva zai mawi ten sang thing tin awi e;
Khua chuan ila tlangsang tinreng atangin,
Dam ten luang e lui leh thlifim nuam te.

Krista chu authawm nen a lo kal hun chuan,
Min hruai ang vanah hlimin ka khat ang;
Lawm takin ka chawimawi ang ahma kunin,
Aw, ropui ber! tiin ka fak tawh ang.

Kan Pathian in min hruai zel thin

Kan Pathian in min hruai zel thin

Lettu: Rev. F.W Savidge (Sap Upa)
Satu: Lalduhsaki


Kan Pathianin min hruai zel thin,
Chu chu hriain ka lawm em em;
Ka thil tih zawng ka tih apiang,
Ama kutin min hruai zel thin.

Min hruai zel thin, min hruai zel thin,
Ama kutin min hruai zel thin;
A zuitu fel tak nih ka duh,
Ama kutin min hruai zel thin.


A chang changin ka lungngaiin,
A chang changin ka lo lawm thin;
Hlauhawmah leh hlauhawm lohah,
Ama kutin min hruai zel thin.

Thil engpawh ka chungah thleng se,
Lungngai lo in ka lo lawm ang;
Huai tak pawhin ka awm reng ang,
Ama kutin min hruai zel thin.

Khawvel a thil ka tih zawhin,
Ka sual te pawh ngaihdam niin;
Ka thih dawnin ka hlau lo ang,
Ama kutin min hruai zel thin.

Khita hming an lam hun chuan

Khita hming an lam hun chuan

Satu: PC Vanlalhriati
Kristian Hla Bu No.239


Lalpa tawtawrawt a rik hunin hunbi a awm tawh lo'ng,
Khumkhuain chiang takin khua a var tawh ang;
Luiralah khian leia mi chhandamte an awmkhawm hunin,
Khita hming an lam hunin ka awm phawt ang.

Khita hming an lam hun chuanin,
Khita hming an lam hun chuanin;
Khita hming an lam hun chuanin,

Khita hming an lam hun chuanin ka awm ang.

Chumi niah chuanin Isua hmingin mithi an tho ang,
Ama thawhlehna ropui an chang ang;
Vana an awmnaah ama mi thlan te an awmkhawm ang,
Khita hming an lam hunin ka awm phawt ang.

Zing ata nitlak thlengin kan Lalpa tan i thawk ang u,
A hmangaihna mak zawng zawng i hril ang u;
Tin, kan ni kan tum tawi zawh hunin kan thawh rim zawh hunin,
Khita hming an lam hunin ka awm phawt ang.