13 Sept 2023

 Zo khawpui

Zo khawpui

Phuahtu: Rosangliana (Zorock)
Satu: Rosangliana (Zorock)


Laitual lenna Zo khawpui i mawi ber ka tan chuan,
I chhungah chawl tui ning zu nen sir kan sawn lenrual nen,
Keini ianga lenrual hlim hi awm ve ang maw,
Lenlai kan chen e Zo khawpui iang an awm lo,
Ka ngai ber thin che,
I chhungah hang ngaihno bei nen kan hlim lai ka ngai thin,
Tawrh thiam a har sam ang ka then hi,
Dawn changin chhingmitthlaa'n a cham reng mai,
Nang ang renga khawtlang lung min lentu,
An awm lo, aw, Zo khawpui,
Chung mu iangin thlawkin len thiam ila,
Ka rawn pan nang che Zo khawpui.

O..o..o..o..o
A..a..a..a..a

Tichuan, suihlunglen reng ka bang tawh ang,
Tichuan, suihlunglen reng ka bang tawh ang.

Laitual lenna Zo khawpui i mawi ber ka tan chuan,
I chhungah chawl tui ning zu nen sir kan sawn lenrual nen,
Keini ianga lenrual hlim hi awm ve ang maw,
Lenlai kan chen e,
Nang ang renga khawtlang lung min lentu,
An awm lo, aw, Zo khawpui,
Chung mu iangin thlawkin len thiam ila,
Ka rawn pan nang che Zo khawpui.

O..o..o..o..o
A..a..a..a..a

Tichuan, suihlunglen reng ka bang tawh ang,
Tichuan, suihlunglen reng ka bang tawh ang.

 Chhungkaw pa (Zorock)

Chhungkaw pa (Zorock)

Phuahtu: Rosangliana (Zorock)
Satu: Rosangliana (Zorock)


Kristian chhungkua te u,
Vei rengtu pa in nei em?
Krista hmangaihnaah nunnem zaidam taka,
Enkawl thiam pa in nei em?

Kristian chhungkua te u,
Vei rengtu pa in nei em?
Krista hmangaihnaah nunnem zaidam taka,
Enkawl thiam pa in nei em?

Nova'n a fate chhandam lawngah,
A hruai lut vek ang khan;
Lalpa'n rohlu min pekte nen nitin hun hmangin,
Chhandam lawngah i hruai lut ang u.

Nova'n a fate chhandam lawngah,
A hruai lut vek ang khan;
Lalpa'n rohlu min pekte nen nitin hun hmangin,
Chhandam lawngah i hruai lut ang u.


Lalpa tih chuan chhungkua a vei,
Nitin tuan tul thin mahse,
A rilru zawng zawng a pe,
A thai leh hraileng te tan,
A hun neih zawng run in tan a hlan.

Lalpa tih chuan chhungkua a vei,
Nitin tuan tul thin mahse,
A rilru zawng zawng a pe,
A thai leh hraileng te tan,
A hun neih zawng run in tan a hlan.

Kristian chhungkua te u,
Vei rengtu pa in nei em?
Krista hmangaihnaah nunnem zaidam taka,
Enkawl thiam pa in nei em?

Lalpa tih chuan chhungkua a vei,
Nitin tuan tul thin mahse,
A rilru zawng zawng a pe,
A thai leh hraileng te tan,
A hun neih zawng run in tan a hlan.

 Thian rinawm Isua (Zorock)

Thian rinawm Isua (Zorock)

Phuahtu: Rosangliana (Zorock)
Satu: Rosangliana (Zorock)


Ka lungngaih thlaphan nia min hnemtu,
Ka mangan buai nia tanpuitu;
Thian rinawm Isua ka nei.

Ka tan thian rinawm ber i ni e,
I tan eng nge maw ka nih le?
Ka tan engkim i lo ni e,
Min tlanna ropui luat vang hian.

Ka lungngaih thlaphan nia min hnemtu,
Ka mangan buai nia tanpuitu;
Thian rinawm Isua ka nei.

Ka tan thian rinawm ber i ni e,
I tan eng nge maw ka nih le?
Ka tan engkim i lo ni e,
Min tlanna ropui luat vang hian.

Hmangaihna thuk zia san zia,
Chatuan paw'n kan hril seng lo'ng,
Hmangaihna...
Sum leh sial, dar, lunghlu,
Rangkachak paw'n a leih zawh loh,
Hmangaihnain min rawn zawng chhuak,
Ka hril zel dawn tuipuiral ram thlengin,
Min hmangaihna, hmangaihna, hmangaihna thuk zia hi.

Hmangaihna zawng zinga mawi ber,
Lal Isua min hmangaihna hi hril zel ang u,
Hmangaihna zawng zinga hlu ber,
Aw, sang ber Lal Isua min hmangaihna hi.

Ka tan thian rinawm ber i ni e,
I tan eng nge maw ka nih le?
Ka tan engkim i lo ni e,
Min tlanna ropui luat vang hian.

Hmangaihna thuk zia san zia,
Chatuan paw'n kan hril seng lo'ng,
Hmangaihna...sum leh sial, dar, lunghlu,
Rangkachak paw'n a leih zawh loh,
Hmangaihnain min rawn zawng chhuak,
Ka hril zel dawn tuipuiral ram thlengin,
Min hmangaihna, hmangaihna, hmangaihna thuk zia hi.

Hmangaihna zawng zinga mawi ber,
Lal Isua min hmangaihna hi hril zel ang u,
Hmangaihna zawng zinga hlu ber,
Aw, sang ber Lal Isua min hmangaihna hi.

Ka tan thian rinawm ber i ni e,
Min tlanna ropui luat vang hian,
Min tlanna ropui luat vang hian.