Ka pi doctor

31 May 2013

Phuatu: Rosangliana (Zorock)
Satu: Rosangliana (Zorock)

Aw ka pi doctor, 
Ka lawm em em a ni;
Min ti dam ta si a,
Min ti dam ta si a,
Min ti dam ta si a.

Sawisenrualloh lawmthu hi,
Ka hlan a che aw ka pi;
Khawvel pum hi ka ta nise,
Ka hlan ang che;
Ka pi, ka pi, ka pi doctor.

Ka lawm em em a ni,
Min ti dam ta si a,
Min ti dam ta si a,
Min ti dam ta si a.

Hringnun hi ava lo mak ngai em,
Ka hrilh dawt mai dawn che em ni le?
Ka hmangaih tlat mai che hi;
Engtin nge min chhan ve dawn le?
Ka pi doctor.

Ka pum ana leh tlat aw ka pi,
Ka lu a na mit veilam ka meng thei lo;
Ka thinlung hi jection la a dam ngei ang,
Ka pi, ka pi, ka pi doctor.

Ka taksa leh ka rilru hi,
I tan chauh ka hlan tawh a;
Damdawi ruihtheih drive leh ai chuan,
I damchhung drive ka nuam e;
Ka pi doctor.Continue Reading | comments

Zonunmawi

Phuahtu: Lalhmachhuana Zofa
Satu: Mary L.Sailo

Khua tin chuanin lengtin zawt ila,
Zo lanu iang zo awm ang maw;
Sakhmel kimtlang a mawi chuang ngei e,
Chhingzo reng an awm lo;
He lei chinah.

An rinawm Mizo nula,
An tlawmngai Mizo tlangval;
An zei ber Mizo nula,
An pa ber Mizo tlangval;
Suihlungmawl te mah ni ila,
Mizo i nih chuan aw ka thlangber che.

Lenlai chen zaleng zawng zawt ila,
Zo tlangval chhingzo awm ang maw;
Chawnban pheichheh a mawi chuang ngei e,
An thiam finna zawngte;
Mizoram tan.

Zohnahthlak lanu valrual chenna,
Ka thlang ber lungrualna tlang hi;
Aw kan tlangram parvulna hmun hi,
Hnamdang chimral an;
Ka phal thei mawlh lo.

Zotui thiang tlan tu Zofa leng te,
Zoram tan dingnghet in;
Zonunmawi nen kan ram tan ti zelin.


Continue Reading | comments

I vullai ni a tawi lua e

25 May 2013

Satu: Zomuanpuii

Chul mai lo se vanglai kan nun,
An sawi chuailo par iang hian maw;
Vulreng mai la ami zaleng zawng lawm a kim ang.

Mahse i vullaini a tawi lua e,
Tawnmang an chang zo ta hmanlai kan nun;
Lokir lul rawh ami zaleng zawng lawm a kim ang.

Hawikawm lenrual lungduh te nen,
An hrilh lenlai par chen ve ang;
Aw hlimlaini chul leh uai mai an ka phallo.

Min dawnpui se khuanu lengin,
Kirzai rello nunhlui zawng ten;
Aw lenlaini chuailo te in vul mai teh la.

Continue Reading | comments

Laichhuat an chhir

Satu: Peter C.Lalrinmawia, Zomuanpuii, Jess Beyond

Lanu leng leh valrual te
An lam e laichhuat mawiin,
Aw an zei haih hai ngei;
Sir an sawn pheilai an vawr,
A kawp ten an her siau ve;
An hlim ngei engdawn lo ten.

Hei ngei hi lo ni hlimlai partlan,
Engdang reng an dawn love;
Dawnlai lungngaih leh buaina zawngte,
Sirah hnawlin an nui hiau.

An uar ngei aw an phur ngei,
Rimawi reng a nung ngei e;
Ning thei hian an mawi love,
Mahse zankhua lo tlai in;
Lamdan reng a lo dang ta,
Muang dam diai rimawi rem in.

An su damdiai kawpten tangah beiin,
Zanthim entu ti hnim in;
An ninglo an nawn rimawi damdia,
An tlawm chiang zanthim lungngaih.

Continue Reading | comments (1)

Ka tan i chuai ta maw?

24 May 2013

Satu: Lalrindiki Khiangte (Daduhi)

Thinlai lungruk ah kimten ka dawng vawng vawng a,
Luahloh tur di parmawi nang ngai reng hian;
Awmhar lunglen a na.

Aw ngaih Di parmawi tleidang tawnah,
I vul mai tur hi.
Aw ngaih Di parmawi tleidang tawnah, 
I vul mai tur hi tuarthiam a har;
Ka tan i chuai ta maw?

Lengdang tangbelin tuanzai i rel dawn ta maw,
Mahse ka hmangaihna che a chuai dawnlo;
Thlafam ka chan hma chuan.

Awle Di parmawi hlimten mual chu liamta la,
Tlaitla lengkawl engah biahthu tham hnu;
Han dawn ve ang che aw.


Continue Reading | comments

Annem Vala

Phuahtu: K. Thanhmingliani
Satu: H. Lalchawimawii, Sailothangai Sailo, Debashree, Zomuanpuii, Mamawii Colney

Ka dawn thin nunhlui, zamual liam tawh hnu,
'A pawi e mai' ti hian ka dawn thin.
Lem ang der thiam val an ka nem vangin,
Ka sakhming an sel e leng zawngten.

A pawi em mai, a pawi em mai,
Biahthu di damten min hlan lai khan;
I thinlai lungruk ni si lo khan,
Engtin mi lo hlan thiam zawk mai le!

Tlangrel thang pawh dawn zo lo khanin,
I hlimnan tiin ka inpumpek;
Mahse I lairil reng ka lo dawn lo,
I tum suihlung min thlen san mai hi.

Ka dem lo che lem ang der thiam vala,
Ka tling zolo, i dawn lungruk hi;
Engan hmanah min lo hlan ni la e,
Nau ang ka tahkhua a sei lo tur.

Lem ang der thiam annem mi u mangtha,
Hun leh ni te ral zel thin mah se;
Sam ang i then hnu riang i chantir hi,
Min nghilh bik suh aw, mangtha mai le.


Continue Reading | comments

LALPA INDONA

21 May 2013

Phuahtu: Upa LH.Rohmingliana
Satu: Chaltlang Pastor Bial Zaipawl (2012-2014)


Indona chu Lalpa indona a ni a,
Hnehna kan puang zel dawn,
Hnehtu Lalpa fakin.

He khawvel ah kan la awm chhung zawngin,
Nitinin sual ral kan do reng a;
Mahse, Krista hnehna chu hmachhuanin,
Hnehna fate kan kal zel dawn e.

Indona chu Lalpa indona a ni a,
Hnehna chu Lalpa ta a ni si a,
Halleluiah ti a hnehna hla sa zel in
Hnehna kan puang zel dawn, hnehtu Lalpa fakin.


Taksa in la awm rih mah ilangin,
Khawvel ralthuam kan hmang si lova;
Sual kulhpui nghet tak te thiat zel turin,
Kross thiltihtheihna kan hmang zel dawn.

Kan hmaah sualral te lo hrang mahse,
Kan zam lo, kan hlau lo, kan tawlh lo'ng;
Hnehtu Lal Isuan kan hma a hruai zel,
Lalpa indona kan beisei dawn.


Continue Reading | comments

Damlai hringnun

19 May 2013

Satu: J. Lalremruati (Sentei) (J&J)

Damlai hringnun hi han dawn ve teh,
Mawiten thingtin par in an vul chiai a;
Chul leh uai a an ral leh thin ang hian,
Kan vanglai hun te chuaiin an ral leh thin.

Tuallenna chhingzo tur hringfa leng leh,
Damlai pialral chen thin rual u zawng pawn;
Ngaiin an chhuikir an vanglai hun leh ni, 

Perhkhuang tingtang rimawi nen tlaitla eng an; 
Zaitin an vawr e nunhlui dawnkir in.

Tawnmang an chang thin vanglaini hi,
Leihringnun kalsiam reng maw lo ni le?
Hlim leh lawm a rualza tual kan lenlai,
Nghilhni awm lawng kan vanglai hun ni zawng te.

Kumpuisul lam ang lo her liam in,
Thatlai hun te chuai in mual an liam ang;
Vanglai partlan a kan hlimni zawng te,
Dawnin ngaihlai reng kan bang bik lawng e.

Continue Reading | comments

All Time Top Chart

 
Copyright © 2008. Four Brothers' Mizo Lyrics - All Rights Reserved
Back To Top
Design: ToMZ