8 Jan 2018

Seat kan chang lo

Satu: Lalengmawia (Maenga)

Seat kan chang lo kan haw mai ta nge...

Thal romei leh di zun ngaih hian,
Kianni reng hi a nei si lo;
Hmangaih di te min pawm ve la,
Lungdam ten in run ka lawi ve tur.

Dawn lem nei lo chhuihthang valrual,
Kan lo lawi e in run chhugah;
Zantiang rei pawh kan leng ngam lo,
Seat kan chang lo kan haw mai ta nge.


Mahse, mampui min hrethiam la,
I sakhmel zawng a mawi chuang e;
Kan run chhungah han leng mai teh la,
Zaiin ka awi zel mai nang che.

Hmangaih biahthu hlan che mahse,
I tawng lo'ng e kei ang val hi;
I tan tling zo hian ka in ring lo,
I lungdumtu ber chu thlang mai rawh le.


0 COMMENT

Post a Comment