3 Feb 2018

Pi zun

Phuahtu: Lalremruata
Satu: Lalremruata, Lalthuthaa


Ka pi, i zunah maw ka lo uai a,
Hraite, i cho rual ka ni nem le;
Tiin sirah min lo hnawl a,
Ka pi, i zun ngai reng reng hian,
Ka uai tiin biahthu ka hlan chu.


In dawnpui em a riang valte hian,
A phu loh lengi a chhai chu;
Sakhmel en in vuau a ti e,
I dawn a tawi lua min lo tih chu,
Ka pi'n ka pu biahthu a hlan ta.

Ka pi, i zunah maw ka lo uai a,
Hraite, i cho rual ka ni nem le;
Tiin sirah min lo hnawl a,
Ka pi, i zun ngai reng reng hian,
Ka uai tiin biahthu ka hlan chu.


Ka pu hmel chuan puak a ti emaw,
Kei chuan hre lo le  ka ti zawk pawn;
Ka pi, ka pu hmel a hawih emaw,
A tawih lutuk keipawh.. mang e,
Tiin ankanem i dawng ngei ang.

Ka piin a dawntuai a bam si chuan,
Sakhmel phu tawk di ka zawng mai nang;
Khuanun min hualhim zel ang a,
Tluang ten fanau maltluan chawiin,
Chantawkah lungawi ka tum mai tang.

0 COMMENT

Post a Comment