3 May 2018

Phuloh di

Satu: Elizabeth Zodinpuii

Aw, sakhmel mawi mi han dawn ve thin che maw?
Thinlai rukah aiang i cham reng si;
Nang nen a runhmun len dun hi ka duhaisam a ni fo thin,
Mahse, kan run riangte hi bel ngam turan ka ring lo che.

Kumpuisul liam in lengdang tawnah,
Khiang min awihsan mah la e;
Zaiin ka hril zel ang ka hmangaihna che hi,
Nang ang lungdumtu hi tawng leh hian ka ring si lo.


Aw, ka thinlai hnemtu par ang vul zel la,
Nang ngei hi duhaisam tikim tu ber;
Mahse, lengdang tang bel chung chuan biathu di min hlan lo la,
A rem ve mai lawm ni min dawnpui la ka chan tur hi.

Theih chang ve se nang nen a.. .runhmun len dun ka nuam e,
Theih chang ve se nang nen a ...runhmun len dun ka nuam e.

0 COMMENT

Post a Comment