2 Sep 2018

Nang ngaih lunglen

Phuahtu: Fredy Lalruatsanga
Satu: Melody Lalsawithangi


I zun ngaiin lunglen a na ngei e,
Bawihte, nang ngai reng hian;
Nang ngaih lunglen ka tuar zo dawn em ni
Thinlaiah lungrun i cham reng thin.

Aw...a na! a na emai!

I zun ngaiin tlaini ka leng leh thin;
Min nghilh lo la, rinawmna vawng zelin,
Nang ngaih lunglen nemten ka tuar mahna.


Theihchang ve se nang nena,
Khuahmun lendun ka nuam a sin;
Duhten buan ang in pawm leh ila aw,
I tangnemah hlimten ka bei nang e.

Sakhmel tawnni a lo her leh ngei ang,
Chutin lungrun biahthu;
Ka hlan nang che kumtluang ka thai turin,
Inthen lo'ng aw, bawihte, ka hmangaih che.

0 COMMENT

Post a Comment