17 Oct 2017

Zo lei nuam

Phuahtu: Zam L Simte & John Thangsing
Lettu: B Lalchhuanawma
Satu: Lalrinhlui Tlumang

Zo lei dung leh vang dawn in hmana kan pi leh kan pu te,
Hlim zai vawr in hringnun an chen;
Ning zu dawn lenrual ten lawm zu dawnin,
Ning zu dawn in thingbul, suangbul an bia kan zo leiah.

Hmana pi leh pu te kaina zo lei nuamah,
Pheikhai vawr in hlimten suihlung an rual ngei e;
Aw, ka ngai em e aw, pianna zo lei,
Nghilhni awm dawn lo zo lei nuam hi.

Ram nuam zo lei, sirva leng ten hlim takin zai lo sa e,
Tlang tin leh mual te lunglai a dum zo ngei e;
Kil tin thang in khuavel deng chhuak ta che.

Thangthar ten lungrual in kan Zoram tan hian e,
Thiamna run sang belin ram leh hnam tan hian in;
Kan thinlung lairilah thutiam chungin,
Par ang vul zel se zo lei nuamah.

Thangthar ten hmatiang sawn in i ram tan hian,
Hmangaih in unau lungrual a leng za in;
Tui ang luang za in hmatiang sawn in,
Par ang vul zel se zo lei nuamah.

Zo leiah thingting par in a vul mawi ngei e
Chibing hnambil sawi lo zofa kan mawi ngei e
Unau chhulkhat chhuak kan ni zofate,
Zoram parvul nan dinthar ang u.

SHARE

Author: verified_user

The Four Brothers - who provide your lyrics are namely: Thlenga (L), AThlana, Zara & Amuana. Our main concern in this blog is to provide all genres of Mizo lyrics for lovers of Mizo songs. You can drop lyrics requests through our E-mail: mizohlathu@gmail.com or our postal address: The Four Brothers Mizo Lyrics Admin Team, C/o. Mr. R. Hrangzuala, Four Brothers’ Cottage, House No: A/166, Sialsuk, Kawnveng, Aizawl District, Mizoram, India

0 comments: