5 Feb 2013

Puan ang chul zo ta

Phuahtu: H Thangliana
Satu: Lalhungchhungi Pachuau, Sailothangi Sailo & Zosangliani

Suihlung damni awm maw,
Parte, kan hlimlai ni ten;
Zamualpui an liam zo ta,
Tawng leh hian ka mawi si lo.

Awi maw, kan hlimlai ni te,
Hlim te'n kan lenlai ni nen;
Thal khaw romei iang hian,
Puan ang an lo chul zo ta.

Lenkawl tur ni lo eng,
Nang ngaih tizual tur reng a'n;
Kei zawng i zun ngai hianin,
Tuantul reng ka dawn thei lo.

Lungrun vawikhat talin,
Dar ang intawng leh ila;
Hmangaih thu di hril dunin,
Run hmun len zai i rel ang.


SHARE

Author: verified_user

The Four Brothers who provides your lyrics are namely: Thlenga, AThlana, Zara & Amuana. Our main concern in this blog is to provide all genre of Mizo lyrics for the lovers of Mizo songs. You can drop lyrics request through mail @ Four Brothers' Cottage, A/166, Sialsuk, Kawnveng, Mizoram, India. Or by E-mail: mizohlathu[at]gmail[dot]com

0 comments: