18 Jan 2021

Di mawipui

Phuahtu: C. Ramdinthara
Satu: Sumeon Khiangte

Awmkhua harin ka suihlunglen a zual chuang e,
Sakhmel tawn loh na nikhua reng a sei emai;
Nang nena kan lawm thin chhawrthlapui a lo eng a,
A eng lawmin zaleng dan ten laitual an mawi e,
Kei erawh nang ngai reng reng hian.
Laikhum ka bel chhingmit chhing lo ten.

Aw..aw...min hersan mai lo la,
Suihlung a leng emai D' mawipui;
Nang ngai reng a tlaini len ka zuam lul lo.
Chang 2-na (Nang ngai reng reng a tlaini len a har thin e)
Chang 3-na Nang ngai reng reng a tlaini len a tul leh thin)


I thaikawi bawngte palai ka lo hmu e,
Ka chhiar ning lo, ka chhiar nawn thin, duhten ka vawng tha e;
Chhingmit luaithlipui ka nul leh thin nang vang hian,
Ka ngai em che, ka ngai ber che, ka hmangaih Di lenmawi,
I ngai reng reng hian chhuithangvalan,
Hlimten chhuni reng ka vui zo lo.

Chung turnipui herliam thuai thuai teh la,
Ka lungdum di ka tawnni tur herchhuah pui thuai rawh;
A lawina run ka bel phak lo, a hla emai,
A tualchaina ka fang phak lo, a hla emai,
Thaltui ang ka nghah ka enchimloh,
Suihlung muangten ka lo nghak reng che.

SHARE

Author: verified_user

The Four Brothers who provides your lyrics are namely: Thlenga, AThlana, Zara & Amuana. Our main concern in this blog is to provide all genre of Mizo lyrics for the lovers of Mizo songs. You can drop lyrics request through mail @ Four Brothers' Cottage, A/166, Sialsuk, Kawnveng, Mizoram, India. Or by E-mail: mizohlathu[at]gmail[dot]com

0 comments: